14-25 Kasım 2016 Spor Masörü Yetiştirme Kursu-YALOVA

Total
0
Shares

ARANILACAK ŞARTLAR

a) Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

b) En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

e) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir.) (Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5 Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor masörlüğü yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-sporegitim@sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (aslı)

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

g) Varsa sporla ilgili belgeleri (Hakemlik Lisansı, Antrenörlük Belgesi, Sporcu Lisansı v.s)

h) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 275,00.-TL. Yatıracaklardır.

i) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına SPOR MASÖRÜ kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

Kursa katılım şartları aşağıda belirtilmiş olup kursa katılmak isteyen adayların başvuruları internet üzerinden alınacaktır.

Katılmak isteyen adaylar ekte yer alan Dilekçe ile birlikte Öğrenim Belgesi ve Kurs Katılım Ücretini yatırdığına dair banka dekontunu 04 Kasım 2016 tarihine kadar elektronik posta ile (selma.ciplak@sgm.gov.tr) mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar 07 Kasım 2016 tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

Not 1: Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3: Başvuran adaylardan aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlerden öncelik sırasına göre yapılacak elemeyle belirlenen adayların kursa başvuruları kabul edilecektir.

Katılım fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. 07 Kasım 2016 tarihinde kursa başvuruları kabul edildiği halde kursa gelerek kayıt yaptırmayan adayların kurs ücretleri ise iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar 14 Kasım 2016 tarihinde saat 08.30’da Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler katılım şartları başlığı altında aşağıda belirtilmiştir.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kursa kayıtlar Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 25 Kasım 2016 tarihinde 08:30-12:30 saatleri arasında yapılacaktır.

En Çok Beğenİ Alanlar

İstanbul’da Besyosu Olan Üniversiteler

Güncel gelişmelerden anında bilgi sahibi olmak için @besyocuyuzcom instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. DOĞRU ÜNİVERSİTE SEÇMEK BESYO KAZANMADAKİ EN ÖNEMLİ ETKENDİR. BU SEBEPLE ÜST DÜZEY BİR MODÜL TASARLADIK. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ…
Devamı..