2.Kademe Tenis Antrenör Yetiştirme Kursu-ANKARA

TTF II. KADEME TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU BAŞVURU ve KATILIM ŞARTLARI

Kurs Yeri : Ankara

Başvuru Tarihleri : 12 Ocak – 09 Şubat 2017

Kurs Tarihleri : 12 – 19 Şubat 2017 Teknik taktik dersleri ve uygulamaları (Kortta yapılacak uygulamalar)

                                       20 – 25 Şubat 2017 22 Temel Eğitim dersleri (Teorik ve üniversitede yapılacak dersler)

Kursa başvuru yapmak için evrak teslim tarihi: 12 Şubat 2017 Cumartesi saat: 10-00 Ankara Tenis Kulübü

AOS Testi : 11 Şubat 2017 Cumartesi – Ankara Tenis Kulübü

Antrenör Gelişim Semineri : 10 Şubat 2017 Cuma

– Ankara AOS Testi Açıklamaları ve AOS Testi Ücreti : AOS Testine AOS seviyesi belli olmayan kişiler ile seviyesi AOS 5’den düşük olan kişilerin ( AOS 6-7-8-9-10 ) girmesi zorunludur. AOS seviyesi belli olan ve AOS 5 seviyesi ile üstünde olan kişilerin bu teste girme mecburiyeti yoktur.

AOS Test Ücreti : 75 TL (Test sonucunda yeterli AOS seviyesinde olmadığından kursa kabul edilmeyen, başvuru yaptığı halde teste gelip katılmayan kişilerin AOS Testi ücretleri iade edilemeyecek olup, bu ücret kurs ücretine dâhil değildir.) Banka Dekontuna İsim – Soy isim (kursun yapılacağı il adı) II. Kd. Antrenör Kursu ön eleme ücreti diye belirtilmek zorundadır. Ücretlerin yatırılacağı hesap numarası alt sayfadadır.

Kontenjan : Kursa alınması düşünülen en fazla kursiyer sayısı 40 kişi olup, başvuru sayısının fazla olması durumunda, AOS seviyesine göre sıralama yapılarak seviyesi yüksek olanlara öncelik tanınacaktır. Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Kursa Katılım Hakkı Elde Eden Kişiler İçin Kursa Katılım Bedeli: 800,00-TL (Kursa katılan fakat devamsızlık vb. sebeplerden dolayı kursla ilişiği kesilen kişiler ile her ne sebeple olursa olsun kursu bırakanların kurs ücretleri geri iade edilmeyecektir.)

1-Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6-Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda genel olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; kademeler itibariyle aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

2. Kademe Antrenör Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve öncelik hakları

I. Kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip olan, en az altı ay çalıştığını belgelendiren ve çalıştığı sürelerde vizelerini tam olarak yaptıran kişilerden TTF tarafından ilan edilen AOS testi uygulaması sonucunda en az AOS 5 seviyesine sahip olanlar bu kursa katılabilirler.

Ayrıca Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel spor aktivitelerinden en az bir tanesine katılmaları gerekmektedir.

Kursa başvuran ve AOS testi sonucu uygun olan kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması durumunda, AOS testi sonucu daha iyi olanlara kursa kabulde öncelik tanınır.

3-Kursa başvuruda istenen özel şartlar ve öncelik hakları için,

a) I. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi Fotokopisi,

b) 2016- 2017 yılları antrenör tescil-vizesini yaptırmış olmak, (i-korttan kontrol edilecektir.)

c) I. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesini aldıktan sonra I. Kademe Yardımcı Antrenörü olarak en az 1 yıl vizesini yaptırmış olarak bir kulüpte çalıştığını belgelemek, (Çalıştığına dair yazı kulüpten alınacaktır, ayrıca varsa vize sürelerini gösteren lisans fotokopisi yollanmalıdır. Lisansı yoksa yazı içerisinde belirtilen tarih aralıklarında vizesinin olup olmadığı i-korttan kontrol edilecektir.)

d) En az 1 tane Tenis Antrenör Gelişim Seminerine katıldığını belgelemek. ( Belge Fotokopisi )

Eksik belge teslim edenlerin başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4-Kursa başvuru için Ek .1

3. Maddede istenilen evrakların taratılarak Başvuru formuyla birlikte kurslar@ttf.org.tr adreslerine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

Ek 1.(Başvuru formu) bakınız

Başvurular değerlendirildikten sonra 09 Şubat 2017 tarihinde mesai saati bitiminde http://www.ttf.org.tr adresinde Antrenör duyurularında kursa katılacakların listesi yayınlanacaktır.

Listede adı soyadı bulunan kursiyer adaylarının Madde 5 de istenen evraklarını 12 Şubat 2017 tarihinde Ankara saat 10.00’da Federasyon temsilcisine (Kurs Yöneticisine) teslim etmeleri gerekmektedir. Dersler 12 Şubat 2017 saat 13:00’de Ankara ilinde başlayacaktır.

Türkiye Tenis Federasyonu Hesap Bilgileri

Vakıflar Bankası (Anafartalar Şubesi) Şube Kodu : 065

Hesap numarası : 00158007296363870

IBAN No : TR61 0001 5001 5800 7296 3638 70

5-Kursa Katılmayı Hak Eden (Kontenjan İçersinde Yer Alan) Kişilerden Aşağıda Belirtilen Evraklar İstenecektir.

1) 4 adet vesikalık fotoğraf

2) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – ASLI )

3) Savcılık iyi hal kâğıdı ( ASLI )

4) Diploma Sureti (Çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdikli olacaktır.) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ve Türkiye Tenis Federasyonundan cezaları olmadığına dair yaz (ASLI)

5) Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)(TC Belirtilecek)

6) Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir (varsa)

7) Tenis Antrenör Talimatının 22. Maddesinde (Derslerden Muafiyet) yer alan şartları taşıyan kursiyerler, durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.

8) Seminer Belgesi Fotokopisi

9) Kurs Katılım Bedeli Olan 800,00-TL’nin yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırıldığına dair banka dekontu.ATM Fişi kabul edilmemektedir. Dekonta “İsim – Soy isim ve II. Kademe Antrenör kurs katılım ücreti” olarak yazılacaktır.

Sorularınız için Lütfen mail yoluyla iletişime geçiniz. kurslar@ttf.org.tr

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Bir yanıt yazın
You May Also Like

Gökhan Töre’ye Silahlı Saldırı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre’nin, Şişli’deki bir gece kulübünde saat 04:00-05:00 sıralarında çıkan silahlı kavgada yaralandığı öğrenildi. Gökhan Töre’nin ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yıldız isim tedbir amaçlı olarak…
Görüntüle