21 Kasım-11 Aralık 2016 Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu DENİZLİ

ARANILAN ŞARTLAR

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 4 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir). (Üniversite mezunları için edevletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5 Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “Spor Kondisyonerliği yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-(aslı)

f) 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Varsa sporla ilgili belgeleri (Hakemlik Lisansı, Antrenörlük Belgesi, Sporcu Lisansı v.s)

h) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 300,00.-TL. Yatıracaklardır. Dekontta kursiyerin adı ve soyadı “Spor Genel Müdürlüğü hesabına Spor Kondisyoneri ücreti“ olarak yazılacaktır. Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

 

Not:

1-Kursa katılım şartları aşağıda belirtilmiş olup kursa katılmak isteyen adayların başvuruları internet üzerinden alınacaktır.

2-Katılmak isteyen adaylar ekte yer alan Dilekçe ile birlikte Öğrenim Belgesi ve Kurs Katılım ücretini yatırdığına dair Banka Dekontunu 14 Kasım 2016 tarihine kadar elektronik posta ile selma.ciplak@sgm.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar 16 Kasım 2016 tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

3-Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs iptal edilecektir.

4-Kursiyer katılım sayısı 50 kişi ile sınırlı olup müracaat sayısı 50 kişiyi geçtiği takdirde başvuru sıralamasına göre adaylar kursiyer olmaya hak kazanacaklardır.

5-Katılımın fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. 16 Kasım 2016 tarihinde kursa başvuruları kabul edildiği halde kursa gelerek kayıt yaptırmayan adayların kurs ücretleri ise iade edilmeyecektir.

6-Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında seher.sayar@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce Spor Kondisyoneri yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seher.sayar@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Spor Bilimleri Fakültesinde 21 Kasım 2016 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Bir yanıt yazın
You May Also Like

Asafa Powell Cezası Netleşti

100 metrenin eski dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Asafa Powell’ın 18 ay men cezası aldığı açıklandı. Jamaika Anti-Doping Merkezi’nin yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan Ulusal Şampiyona’da yasaklı oxilophrine maddesi için Powell’ın bu…
Görüntüle