Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2019

https://www.youtube.com/watch?v=JhHZdhdyyXg

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo 2019 Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu Açıkladı

Başvuru Koşulları ile İlgili Önemli Bilgiler
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sağlık açısından herhangi bir sakıncası bulunmamak.
3. Adaylar, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen taban puanları göz önünde bulundurularak, BESYO Özel Yetenek Sınavı komisyonu tarafından belirlenen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına, Tüm adaylar için ise en az 150 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir.
Antrenörlük Eğitimi Programlarına, engelli adaylardan en az 100, diğer tüm adaylar için 150 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir.
4. Kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanlarına; 2017 yılı ve sonrasında milli sporcu olmuş olan adaylar (A Milli, B Milli, C Milli) 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde düzenlenmiş Milli Sporcu belgeleri ile müracaat edebileceklerdir. Milli adaylar, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.
5. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için ilan edilen kontenjanlara, birinci derece şehit yakını olanlar, gaziler ve birinci derece gazi yakınları durumlarını belgelemek (SGK İl Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ücretsiz seyahat kartı) koşuluyla müracaat edebileceklerdir. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.
6. 2018-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Aynı kural Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran, Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanı olmayan programlarına ve 2018-ÖSYS’den önceki yıllarda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
7. Engelli Adayları Değerlendirme Kriterleri Engelli Adaylar; Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon ile ‘‘yaygın gelişimsel bozukluklar’’) otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını ‘‘engelli sağlık kurulu raporu’’ ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını ‘‘engelli sağlık kurulu raporu’’ ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına müracaat etmeleri halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. Engelli Aday Değerlendirme Kurulu’nun oluru ile sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvurabilirler. Engelli adaylar, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar


Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like