Aksaray Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2017

Besyo Hakkındaki En Güncel Bilgileri Google Play ve Apple Store’a “Besyocuyuz” yazıp indirerek
Facebook: https://www.facebook.com/besyo.parkurlari/
İnstagram: https://www.instagram.com/besyocuyuz.official/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXX7ase7zWoOgWDP76i6FIA
Adreslerinden Ulaşabilirsiniz.

1) Başvuracak adayların 2017 YGS sınav puanlarının (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6
puanlarından herhangi birinden); Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne müracaat edecek adaylar için
asgari 190 (yüz doksan) puan, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (I. – II. Öğretim) müracaat edecek
adaylar için asgari 160 (yüz altmış) olduğunu gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
2) a) Milli Sporcular Kontenjanına veya Özel Yetenek Sınavına başvuracak milli adayların 2017 YGS sınav
puanlarının (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6 puanlarından herhangi birinden) asgari 150
(yüz elli) ve daha fazla olduğunu gösteren Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı,
b) Milli Sporcular için milli olduklarını gösteren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-ilgili Federasyonun
imza yetkisi olan kişilerce onaylanmış Millilik Belgesinin aslı ile fotokopisi (2013 yılı ve daha sonrası)
(Başka kurumlardan alınan belgeler geçersizdir.)
c) Milli Sporcular için katılmış oldukları uluslararası müsabakalardaki derecelerini gösteren onaylı
belge veya belgeler (Millilerin kendi aralarındaki sıralamaları için gereklidir).
3) Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi programına başvurup ek puan almak isteyen
adaylar (Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylar hariç), öncelikle son 3 sezonda (2014–2015,
2015–2016, 2016-2017) lisanslı olduğunu belgeleyerek; son 5 sezon (2012–2013 sezonu ve sonrası)
içerisindeki en yüksek olan ek puanı alırlar. Özgeçmişlerine ait Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü ve/veya ilgili spor federasyonlardan alacakları durumlarını belirtir belgenin aslı veya
onaylı sureti (ek puan için gereklidir). Bu belgelerin ön kayıt esnasında teslim edilmesi zorunludur Ön
kayıt tarihinin bitiminden itibaren kesinlikle ek puan belgesi alınmayacaktır.
Ek puan hak edebilmesi için lisansların 1 Nisan’dan önce çıkarılmış olması zorunludur.
Spor Lisesi veya spor çıkışlı öğrenciler alanlarını belirtir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce onaylı
belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi
4) Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi
5) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca yoktur” ibaresi
bulunan sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu.
6) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına başvuracak adayların son beş sezonda üç yıl lisansa sahip
olması gerekmektedir. Son beş sezonda üç yıl lisansa sahip olmayan adaylar başvuru yapamaz
(Başvuracağı branşın federasyonundan belge getirmek zorunludur. Okul sporları federasyonundan
belge getirecek adaylar; başvuracağı branş ile ilgili açıklamayı gösteren belge getirmek zorundadır).
7) Erkek aday sınav başvurularında; ilgili branşa 2 aday müracaat etmesi durumunda 1 aday havuza girer.
8) Bilgi Kayıt Formu (Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından temin
edilecektir)
9) Adayların kayıt anında video kaydı yapılacağından, aday ön kaydını bizzat kendisi yaptırmak
zorundadır.
10) Geçici liste ilan edildikten sonra 3 iş günü içersinde itirazlar kabul edilecek olup, kesin liste itirazların
değerlendirilmesi sonrasında ilan edilecektir.
11) Başvuracak adayların 17.07.2017 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
12) Adaylarca teslim edilen belgelerin kontrolleri sınav komisyonunca yapılacaktır, eksik olan veya
doğruluğu tespit edilemeyen belgeler dikkate alınmayacaktır.


Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2017

Besyo Hakkındaki En Güncel Bilgileri Google Play ve Apple Store’a “Besyocuyuz” yazıp indirerek Facebook: https://www.facebook.com/besyo.parkurlari/ İnstagram: https://www.instagram.com/besyocuyuz.official/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXX7ase7zWoOgWDP76i6FIA Adreslerinden Ulaşabilirsiniz. Niğde ÖHÜ 2017 Besyo Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunu Açıkladı.
Görüntüle