Amasya Üniversitesi Besyo Sınavı 2014

Amasya Üniversitesi özel yetenek sınavı açıklandı . 

[divider]

Başvuru Tarihi 23 Haziran – 4 Temmuz 2014

Sınav Tarihi 9,10,11,12 Temmuz 2014

Sınav Baraj Puanı

Adayların sınava katılabilmesi için 2014 YGS puan türlerinin en az birinden 230 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri veya Öğretmen Liselerinin Sporla ilgili alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2014 YGS puan türlerinin birinden en az 200 ve üzeri puan almaları gerekmektedir(Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liselerinin ilgili alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini vermeleri gerekir). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak olan milli sporcuların da 2014 YGS puan türlerinin birinden en az 200 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

SINAV ÜCRETİ
1. Adaylar Özel Yetenek Sınav Ücreti olan 100.00 TL’ yi “Türkiye Halk Bankası Amasya Şubesi 06000008 no’lu Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür, Spor Dairesi Başkanlığı Diğer gelirler hesabına” bankadan yatıracaklardır. (Banka dekontu üzerine veya açıklama kısmına adayın “TC kimlik numarası, adı soyadı ve “Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınav Ücreti” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır.)

kilavuz

Bir yanıt yazın
You May Also Like