Boks Antrenörlük Kursu

 2. Kademe Boks Antrenör yetiştirme Kursu  05-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bolu  İlinde açılacaktır.

[divider]

Kursun gerçekleşeceği yer;  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı   salonu

Kursa ilişkin genel bilgiler için iletişim: Satılmış ÇOLAK 0532 596 92 00

Konaklama İrtibat İçin  İLETİŞİM: Satılmış ÇOLAK 0532 596 92 00

Kursa katılacak adayların  04 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00 da Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğün de                              hazır olunacaktır.

05 – 18 Mayıs 2014 TARİHLERİ ARASINDA BOLU İLİNDE YAPILACAK OLAN  BOKS 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA    ARANILAN ŞARTLAR

a)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d) En az 20 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak

e) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) En az 3 yıl lisanslı boks yaptığını ilgili Spor Müdürlüğünden belgelemek.

 

 KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a)    Kurs katılım formu

b)    4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm ,orijinal fotoğraf )

c)    En az Lise Diploması veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti – ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler -Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir ).

d)    Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)

e)    Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) – (aslı)

f)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

g)    Nüfus cüzdanı Fotokopisi

h)   İkametgah Belgesi (aslı)

i)     1.Kademe Yardımcı Boks Antrenörü Belgesinin fotokopisi (belge tarihinden      itibaren en az bir yılı tamamlamış olmalıdır)

j)      Bir üst kademe antrenörün yanında çalıştığına dair belge.( kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak, üst kademe antrenörün ismi belirtilecek)

k)   En az 3 yıl lisanslı boks yaptığını, ilgili Spor Müdürlüğünden belgelemek

 

l)     Kursa katılamaya hak kazanan adaylar: Türkiye Boks Federasyonu’nun

Halk Bankası Opera Şubesi IBAN TR 45 0001 2009 4130 0005 0000 07 lu hesaba  30 Nisan 2014 tarihine kadar 250 TLyatıracaklardır. Dekonta “ 2014 yılı  2. kademe Boks Antrenör Kursuna katılma “ olarak yazdırılacaktırATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

m)  Ücret makbuzu diğer evraklarla birlikte kurs yöneticisine teslim edilecektir.

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like

20 Bin Öğretmen Atanacak

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama bekleyen adaylara müjdeli haber geldi ve atamalaırn yapılacağı açıklandı. MEB Bakanı İsmet Yılmaz, “Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullar devlete…
Görüntüle