Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Sınavı 2016

Total
0
Shares

Her bölüm kontenjanı içerisinden   %20 milli sporcular için kontenjan ayrılacaktır.  Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 5 Erkek, 3 Kadın Milli sporcu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 5 Erkek, 3 Kadın Milli sporcu, Spor Yöneticiliği Bölümü 5 Erkek, 3 Kadın Milli sporcu. Yeterli sayıda Milli sporcu başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanır.Toplam 120  (75 erkek, 45 kadın)  (%62.5 erkek, %37.5 kadın) öğrenci alınacaktır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2016-2017 ÖZEL YETENEK SINAVI

2016-2017 Öğretim yılında,

Antrenörlük Eğitimi Bölümü              (25 erkek, 15 kadın) olmak üzere toplam  40

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü (25 erkek, 15 kadın) olmak üzere toplam  40

Spor Yöneticiliği Bölümü                    (25 erkek, 15 kadın) olmak üzere toplam  40

 

            BAŞVURU KOŞULLARI:

1) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,

2) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü sınavına başvuracak adayların 2016 YGS sınavında (Liselerin Spor alanlarından mezun olanlar dahil) her hangi bir puan türünden en az 180.000 puan almış olmaları,

3)Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü sınavına başvuracak Milli sporcu olan adayların 2016 YGS Sınavında her hangi bir puan türünden en az 150.000 puan almış olmaları,

 

Başvurular: Ön başvurular 01-12 Temmuz 2016 tarihlerinde online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapan adaylar kesin müracaatlarını 13-15 Temmuz 2016 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde (08:00 -16:30) A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne evraklarını şahsen teslim edip aday numaralarını alarak tamamlayacaklardır. Posta yoluyla yapılan evrak teslimi kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  • Aday başvuru formu, (Başvuru esnasında doldurulacaktır)
  • 2016 yılına ait YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı
  • 3 adet fotoğraf, (4,5 x 6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli son 6 ay içinde çekilmiş olacak. Aday ile fotoğraflar arasında çelişki yaşanırsa yeni fotoğraf istenebilir).
  • Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı olan Pasaportlar da kabul edilecektir).
  • Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),
  • Sportif öz geçmiş (Sporculuk Seviyesi Puanı ve Hakemlik ve Antrenörlük Seviye Puanı) puanından yararlanmak isteyen adayların, en az 12 aylık geçerli olan belgelerinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
  • Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumunda olanların durumlarını gösteren belge
  • Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır. ÖSYM şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır.
Kılavuz

 

En Çok Beğenİ Alanlar