Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Sınavı 2014

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Sınavı 2014 özel yetenek sınavı açıklanmıştır .

[divider]

2014 – 2015 Akademik Yılında Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Antrenörlük
EğitimiBölümüne52 (21 kız (biri engelli), 31 erkek (biri engelli), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40 (20 kız +
20Erkek) öğrenci alınacaktır.

Adaylar 30 Haziran -07 Temmuz 2014 tarihleri arasında online kayıt yapacaklardır.Adayların online kayıt yapabilmeleri için
öncelikle ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretini yatırmaları gerekmektedir. Online kayıt başvuruları
belirtilentarihler arasında Yüksekokulun resmi web adresi; http://besyo.com u.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlgili evraklarını
online kaydının son günü olan 07 Temmuz 2014Pazartesisaat: 17:00’a kadar yapmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve
saatten sonra online kayıt sistemi kapanacaktır. Adaylar; online başvuru formu çıktısı ve aday sınav giriş formu ile birlikte en
geç 12 Temmuz 2014 Cumartesi saat 17:00’a kadar Sınav Başvuru Evraklarını Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru yapan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.

Ön duyuru kılavuzu için tıklayınız

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like