Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019

https://www.youtube.com/watch?v=eHoOt1uFWkQ

Düzce Üniversitesi besyo 2019 özel yetenek sınav kılavuzunu açıkladı.

ÖN KAYIT ŞARTLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Programlarına ön kayıtlar 20 Ağustos-22 Ağustos 2019 (Salı-Çarşamba-Perşembe günleri) tarihlerinde mesai saatleri içinde yapılacaktır. Adaylar Ön Kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri, belirlenen süre içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt Bürosu’na şahsen teslim edeceklerdir. Eksik evrak, vekâletname ve posta ile kayıt yaptırılamaz. Ön kayıt başvurusu şartları ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
1- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3- Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
4- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden; liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Olimpik Spor Branşlarda Milli Sporcular (EK 2) için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 220,00 ham puan ve üzeri TYT puanı almış olmak ve federasyonlara bağlı en az 3 yıl/sezon aynı branşta lisans sahibi olmak.
5- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Olimpik Spor Branşlarda Milli Sporcular (EK 2) için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 230,000 ham puan ve üzeri TYT puanı almış olmak.
6- Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Olimpik Spor Branşlarda Milli Sporcular (EK 2) için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 220,000 ham puan ve üzeri TYT puanı almış olmak ve federasyonlara bağlı en az 1 yıl/sezon lisans sahibi olmak (1 Haziran 2019 tarihi sonrasında alınan lisanslar kabul edilmeyecektir). Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/05/2019 tarihli ve 41495 sayılı yazısı uyarınca; “… 30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan programlarda yükseköğretim kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına,…….” sadece Spor Yöneticiliği II. öğretim programına başvuran adaylar en az 150,000 TYT ham puanı ile başvuru yapabilirler)Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like