Elazığ Fırat Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı 2018

https://youtu.be/3986Jf-kjhw

Güncel gelişmelerden haberdar olmak,  canlı yayınlarımızda bizlere sorular sormak, videolarımızı takip etmek ve son dakika gelişmelerini bildirim olarak almak için sağ taraftan sosyal medya hesaplarımızı takip edip tamamen ücretsiz uygulamamızı Google Play ve Apple Store’a “Besyocuyuz” yazıp indirebilirsiniz.

Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Öğretim Görevlisi Syn PROF. DR. Yüksel Savucu hocamız şahsi facebook hesabından Fırat Üniversitesi öğrenci alım koşullarını aşağıdaki yazıdaki gibi açıklamıştır. Bu alım koşulu YÖK’ün sadece özgeçmişle alamazsınız yazısına aykırıdır. Dolayısıyla bu kılavuz güncellenebilir. YÖK’ün sadece özgeçmişle alamazsınız yazısını okumak için tıklayınız
Ancak ülkemiz muz cumhuriyeti olmadığı için YÖK’ün bu açıklamasına rağmen Elazığ Fırat Üniversitesi bu şekilde öğrenci alabilir. Çünkü doğru düzgün herhangi bir denetim olmamaktadır. 
Şahsım adına kılavuzun güncelleneceğini düşünsemde şuan bu şekilde olan ve resmi nitelik taşıyan bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖN KAYIT ÖZEL YETENEK SINAV SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE 2018-2019 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.
Bölümler Öğrenim Süresi
Kontenjanlar
Açıklama
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız
Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız
Antrenörlük Eğitimi (2.Öğretim) 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız
Rekreasyon Bölümü 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız
Rekreasyon Bölümü (2.Öğretim) 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız
Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim) 4 yıl *ÖSYM merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır.
Genel Toplam 250 175 Erkek 75 Kız
*Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaatlar merkezi yerleştirme sistemi (ÖSYM) ile öğrenci kabul etmektedir.
Başvuru Tarih ve Yeri:
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 25 HAZİRAN-09 TEMMUZ 2018 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/ ) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.
Başvuru Koşulları
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Puanı (TYT) Spor lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 160.00 puan, diğer öğrenciler için en az 200.00 puan almış olmak,
4. YKS sınavı TYT puanları 31.07.2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Bu nedenle 3. maddede belirtilen “Spor lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 160.00 puan, diğer öğrenciler için en az 200.00 puan almış olmak” şartını sağlayıp sağlamadıkları 31.07.2018 tarihinde TYT sınav sonuçları açıklandığında, adayların TYT puanları sınav programımız ile ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını taşımayanlar sınav değerlendirme sistemine dâhil edilmeyecektir. Dolasıyla belirtilen TYT sınav puanlarını almayacaklarını tahmin eden adayların müracaatlarını yapmaması önerilmektedir.
5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir)
7. 2018 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
8. 2017-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

İstenecek belgeler:
1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu)
2. Lise diploması fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. 2018 yılına ait YKS sonuç belgesi (31.07.2018 Tarihinde OSYM’den sınav sistemimiz tarafından on-line olarak alınacaktır).
6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı)
7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,
8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web (http://sb.firat.edu.tr/ ) sayfamızdan “2018 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir.

Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları:
• Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 25 HAZİRAN – 09 TEMMUZ 2018 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/ ) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.
• WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı/23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.
• Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere “2018 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu pdf dosyası olarak Spor Bilimleri Fakültesi ilgili Web sayfasından indirebilirler.
• Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.
• İtirazların Değerlendirilmesi; 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
• 2018-2019 Öğretim Yılı Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölüm tercihleri, TYT paunı, Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş (ÖYP) puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri-YP (Asil ve Yedek) 31 Temmuz 2018 Salı günü yapılacak ve ilgili web sayfasından ilan edilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER
İnternet Üzerinden On-Line Başvuru 25 Haziran – 09 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar
Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt Bürosu) 16 Temmuz 2018 Pazartesi saat 17:00’ye kadar
Spor Özgeçmişi Evrak Kontrol Tarihleri 25 Haziran – 17 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar
Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 18 Temmuz 2018 Çarşamba (Spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır)
İtirazların Değerlendirilmesi 20 Temmuz 2018 Cuma saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
Sonuçların İlanı 31 Temmuz 2018 Salı Günü (Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre Asil ve Yedek Listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.)

Kılavuzu Görüntüle
Bir yanıt yazın
You May Also Like