Pedagojik Formasyon ve Öğretmenlikte Kritik Değişiklik

https://youtu.be/qCRgBfCMssM

“Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama sistemini ve formasyon uygulamasını değiştirmeye yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor ..
Yeni düzenlemeyi 2018 yılı itibariyle uygulamayı planlıyor.
Buna göre, öğretmen atamalarında esas olacak veri kaynakları şunlardır;
1- KPSS puanı,
2- Mezuniyet Not Ortalaması,
3- Sözlü Mülakat Puanı,
4-Öğretmenlik Uygulaması (Staj) Başarı Puanı,
5- Ürün Seçki Dosyası Puanı,
Verilen değişkenler belli ağırlıklarda hesaplanarak atamaya esas olacak puan belirlenecek”
Ayrıca ; Pedagojik Formasyon eğitimine son verilecek. Bunun yerine “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Eğitimi” verilecek. Bu eğitim, 1 yıl süreli tezsiz yüksek lisans seviyesinde olacak.
Formasyonla ilgili yapılan bu büyük değişiklik “formasyon kaldırılacak” söylemlerini tamamen bitirecek nitelikte
Artık yüksek lisans yapar gibi formasyon eğitimi verilecek ve bununla ilgili bölümler açılacak, dolayısıyla formasyon artık kalıcı bir hal aldı diyebiliriz.

Bir yanıt yazın
You May Also Like