Göreve başlamayan öğretmene ceza!!!

40 bin öğretmen ataması 19 Eylül’de yapıldı. Atanan yeni öğretmenler 22 Eylül’den itibaren görevlerine başlayabilecek.

[divider]

Yeni atanacak olan Öğretmenler uyarıya dikkat!

Görevine başlamayan öğretmenler atandıkları tarihten 1 yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 –İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Madde 63 – Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı

sebepler olmaksızın 62’nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
SONUÇ: 40 bin öğretmen atamasında atanıp da göreve başlamayan öğretmenler 19 Eylül2015 tarihine kadar hiçbir öğretmen atamasına başvuramayacaklardır. Şubat 2015’teki alımlara başvuru yapamayacağı için 2014 KPSS puanıyla öğretmen olamayacaklardır. 2015 KPSS puanıyla atanmak da riskli olabilir. 2015 Eylül atamaları 19 Eylül 2015’ten önce yapılırsa başvuru yapılabilecek. Bu tarihten sonraya kalırsa yine başvuru yapamayacaklardır. 2015 puanıyla 2016 Şubat’ta atama için başvurma hakkına sahip olunabilecek. Ataması yapılan tüm öğretmenlerin Pazartesi gününden itibaren görevinin başında olması öğrenciler açısından da atanan öğretmenler açısından da faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın
You May Also Like

Besyo’da Aynı Yılda Kaç Özel Yetenek Sınavına Girilebilir?

Besyo Özel Yetenek Sınavlarında her üniversite kendi sınav tarihini kendisi belirliyor ve özel yetenek sınavı yapan 73 üniversite de başvurularını ayrı ayrı kabul ediyor. Bu noktada bazı üniversiteler aynı tarihte sınav yaparken çoğu birbirinden farklı tarihlerde sınav yapmaktadır. Besyo’cular aynı yıl içinde istedikleri kadar üniversiteye başvuru yapabilirler. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken hususları yazımızda sizlere aktardık.
Görüntüle