Gümüşhane Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı 2018

Total
0
Shares

Gümüşhane Üniversitesi Besyo yenetek sınavı açıklandı.Şartlar şu şekilde;

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak bölüm ve programların kontenjan ve koşulları aşağıdaki gösterilmiştir.

Bölüm / Program Ön Kayıt Tarihi Yetenek Sınavı Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Kontenjanlar Sınav Yeri
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 27 Ağustos / 01 Eylül 2018 05-06-07-08 Eylül 2018 10-12 Eylül 2018 67 (40 E + 27 K) + 8 Engelli + 12 Milli BESYO Spor Salonu
Spor Yöneticiliği Bölümü (I. Öğretim) 27 Ağustos / 01 Eylül 2018 05-06-07-08 Eylül 2018 13-14 Eylül 2018 54 (30 E + 24 K) + 6 Engelli + 9 Milli BESYO Spor Salonu
Spor Yöneticiliği Bölümü (II. Öğretim) 27 Ağustos / 01 Eylül 2018 05-06-07-08 Eylül 2018 13-14 Eylül 2018 36 (20 E + 16 K) + 4 Engelli + 6 Milli BESYO Spor Salonu

ÖNKAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 2018 yılında YKS-TYT’ye girmiş olmak,
 3. Tüm lise mezunları (alan/kol/bölüm gözetmeksizin) ve milli sporcular için YKS-TYT puanlarının herhangi birinden en az 150,000 puan almış olmak,
 4. Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı yazısına istinaden; bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerden en az 100.000 veya daha yüksek puan almış olan aday başvuru yapabilecektir. Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir.
 5. Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası olmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız yada fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayların ön kayıt işlemi KESİNLİKLE yapılmayacaktır)
 6. Son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf (belge kontrol ve ön kayıt sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)
 7. 2018 YKS-TYT Sonuç Belgesinin internet çıktısı
 8. Orta Öğretim Başarı Puanını gösteren 2018 YKS-AYT Sonuç Belgesinin fotokopisi (Sadece YKS-TYT’ye girmiş olan adaylar da YKS-AYT Sonuç Belgesini alabilirler)
 9. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadır. Yanlış beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir. Adaylara ait tüm sınav bilgileri ÖSYM merkezi veri tabanından alınacak ve bu verilere göre hesaplamalar yapılacaktır.
 10. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (diploma veya belgede alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinden alacakları onaylı öğrenci belgesi ile sınava başvurabilirler. Mezuniyet sınavı için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar ise bu durumlarını belgeledikleri taktirde başvuruda bulunabilirler)
 11. Spor lisesi mezunu olan adaylar için 30.03.2012 tarihinden önce mesleğe yönelik program uygulayan orta öğretim kurumlarından (spor alanı) mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görenlerin spor alan okullarına kayıt tarihini gösteren belge (kayıt tarihini gösteren belge mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı olmalıdır)
 12. Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan (özel hastahaneler dahil) alınacak olan ve sınava katılmasında bir sakıncanın olmadığını gösteren sağlık raporu (Engelli kontenjanlarına başvuracak adaylar hariç)
 13. Başvuru belgelerinin doğruluğuna dair taahhütname formu (belge kontrolü ve ön kayıt esnasında kayıt masasından verilecektir. Şahsen başvuru yapmayan adayların taahhütname formları, noter onaylı vekalet verdiği kişiler tarafından dolduracaktır)
 14. Milli sporcular için ilgili özerk veya resmi spor federasyonlarından veya Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylı (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilen) Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır).
 15. Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu’’ aslı veya noter tasdikli fotokopisi (başvuru tarihinden önce, son 1 içinde alınmış olmalıdır).
 16. Parkur tanıtımı ve deneme eğitimi için banka dekontu
 17. Özel Yetenek Sınav Sonuçları; 09 Eylül 2018 Pazar günü adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Üniversitenin internet sayfasından açıklanacaktır. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.
Kılavuz
En Çok Beğenİ Alanlar