Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo 2016 Kapsamlı Özet

Total
0
Shares

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Online Ön Kayıt: 27-29 Haziran
Sınav: 25-27 Temmuz

Sınav İçeriğinin Özeti
Sınav 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama ön elemedir. En yüksek YGS puanı  0,3 ile özgeçmiş puanı ise 0,7 ile çarpılır toplanır ve adayın ön eleme puanı oluşturulur. En yüksek puanı alan 1400 aday ikinci aşamaya kalır. 2. aşama ise koordinasyon parkurudur. Kesin olmamakla beraber özel yetenek sınav puanı yalnızca koordinasyon parkuru üzerinden hesaplanır. YGS Baraj puanı 200’dür. Milli ve spor lisesi çıkışlı adaylar için öğretmenlik hariç diğer tüm bölümlerde 150’dir. YGS’de ham puan olarak herhangi bir puan türünde bu puanları alan adaylar üniversiteye başvurularını yapabilir.

Sınavın Açıklaması
1-ÖN ELEME 
Sınava başvuracak adayların YGS puanı ve varsa özgeçmiş puanları hesaplanarak oluşturulacak sıralama listesi sonucunda, en yüksek puan alan 1400 aday ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. Bu sıralama (YGS puanı X 0.3) + (Özgeçmiş puanı X 0.7) Şeklinde hesaplanarak yapılacaktır.
1
2-
KOORDİNASYON PARKURU
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
12
Koordinasyon parkurunda aday, başla komutuyla başlama çizgisindeki fotoselden geçerek süreyi kendisi başlatır ve tüm setleri hatasız tamamlayan aday, bitiş çizgisindeki fotoselden geçerek süreyi kendisi sonlandırır. Adaylar sınav sırasında giriş fotoselini çalıştırmak, çıkış fotoselini durdurmak zorundadır. Bu uygulamaları yapamadığı takdirde kaybedeceği süre için herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Koordinasyon parkuru sırasında, parkurda görevli öğretim elemanları adayın eksik ya da yanlış uygulamalarını HATA komutu ile aday’a bildirir. HATA! Uyarısı alan aday, hata yapılan yeri ya da hareketi baştan tekrarlamak zorundadır. Koordinasyon parkurunu, erkek adaylar en geç 100.00 saniyede, kadın adaylar en geç 120.00 saniyede tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerde tamamlayamayan adaylar koordinasyon sınavından sıfır puan alırlar.
1.İstasyon: Aday sınava başladıktan sonra, 3 metre uzaklıktaki yere dik yerleştirilen 8 adet slalom çubuk arasından geçerek istasyonu tamamlar. Birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen slalom çubukları arasındaki uzaklık 150 cm ve genişlik 1 metredir. İstasyona giren aday birinci slalom çubuğunun sağ tarafından geçerek toplam sekiz slalom yapar. Aday geçişler esnasında slalomu çubuğunu tutar, devirir veya slalomun yanlış yönünden geçiş yaparsa, HATA komutuyla uyarılır. Aday yaptığı hatayı (devirdiği slalom çubuğunu) düzelterek istasyonu en baştan tekrar yaparak sınava devam eder. Aday istasyonu hatasız tamamladıktan sonra 3 metre uzaklıkta bulunan 2. istasyona geçer.
2. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 70 cm, kadınlarda 60 cm olan ve aralarında 120 cm mesafe olan 6 engelin altından ve üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, birinci engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak parkuru tamamlar. Aday engelleri geçerken devirir, pozisyonunu değiştirir, yanlış geçer veya benzer hatalar yaparsa HATA komutuyla uyarılır. Engeli orijinal hale getirdikten sonra parkuru en baştan tekrar eder.
3. İstasyon: Aday istasyonda hazır bulunan tenis topunu alır ve 2,5 metre yüksekliğindeki çıtanın altında kendisi için yere çizilmiş olan kutucuğun içerisinde durur. Tenis topunu çıtanın üstünden geçecek şekilde tek eliyle atar ve diğer eliyle topu yakalar. 3 sağ el ve 3 sol el olmak üzere toplam 6 adet atış yaparak istasyonu tamamlar. Aday topu tuttuğu eli ile atışa devam eder. Atışlar esnasında adayın ayaklarının yerden teması kesilir ise, atılan top çıtanın üzerinden geçmez ise, topu tek elle tutmaz veya düşürür ise HATA komutuyla uyarılır ve kaldığı atıştan saymaya devam edilerek istasyonu tamamlar. Aday istasyonu kurallara uygun şekilde tamamladıktan sonra 3 metre uzaklıktaki 4. istasyona geçer.
4. İstasyon: Aday bu istasyonda, yerde hazır bulunan (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) sağlık topunu alarak (Erkekler için 4 m, kadınlar için 3 m yüksekliğindeki) basketbol panyası üzerinden atar. İstasyonda hazır bulunan 5 adet sağlık topu kullanılır. 2 başarılı atış esas alınır. Aday atışları göğüs hizasından yukarı doğru yapmak zorundadır. Aday atışı basketbol panyasının ön bölgesinden herhangi bir mesafeden yapabilir. 2 başarılı atış yapan 4 aday istasyonu tamamlamış sayılır. Eğer aday 2 başarılı atışı yapamaz ise 5 sağlık topunu kullanmak zorundadır. Atış yapıldıktan sonra diğer atışa geçebilmek için atışın nizami, başarılı veya başarısız olması beklenir. Yapılan atışlarda, HATA komutu duyulur ise, atış yapılan top aday tarafından alınarak tekrar kullanılacaktır. Aday istasyonu kurallara uygun şekilde tamamladıktan sonra 5. istasyona geçer. 4. istasyonu tamamlayan aday 5. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi dışardan geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, dikmeyi nizami bir şekilde geçmelidir.
5. İstasyon: Aday, yere sabit halde duran her biri farklı renkte 4 adet sepet (çapı 25 cm) içinde bulunan topları 3 metre uzaklıkta olan aynı renkteki sepetlere taşır. Aday topu yanlış renkteki sepete yerleştirir veya top sepetin dışına çıkar ise HATA komutuyla uyarılır. Aday hatasını düzelterek parkura devam eder. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. 5. istasyonu tamamlayan aday 6. şstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi işaretlenen yönden (dışından) geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, slalomu nizami bir şekilde geçmelidir.
6. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 50 cm, kadınlarda 40 cm olan ve aralarında 100 cm mesafe olan 6 engelin üstünden çift ayak sıçrayarak istasyonu tamamlar. İstasyondaki tüm engeller çift ayak sıçrayıp çift ayak düşülerek geçilmek zorundadır. Son engel geçildikten sonra adayın tek ayak düşmesine izin verilir. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.
7. İstasyon: Aday, yerden yüksekliği 130 cm., çapı 90cm., yere 90 derece açı ile yerleştirilmiş sepete 4 metre mesafeden sağlık toplarını kullanarak atışlar yapar. 3 sağlık topundan (Erkekler 5 kg., Kadınlar 3 kg.) birisini sepetin içerisine atan aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. Aday sağlık toplarının hiçbirisini sepete atamaz yada atış çizgisini ihlal ederse HATA komutu ile uyarılır. Tüm toplar bittiği halde isabetli atış yapamamışsa, atmış olduğu toplardan birini alarak sepetin içine isabetli bir atış yapana kadar atışlarına devam eder. Kurallara uygun isabetli bir atış yapan aday bir sonraki istasyona geçer.
8. İstasyon: Aday, zeminde ard arda sıralanmış 9 adet kare (40 x 40 cm) içine ve dışına çift ayak (eş zamanlı) sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. Aday, İstasyona girmeden önce çift ayak basar ve ilk kare içerisine çift ayak düşerek devam eder. Sıçramalar bir kutucuğun içerisine ve onu takip eden kutucuğun dışına yapılarak tamamlanmalıdır. Aday istasyona giriş esnasında veya herhangi bir bölümünde tek ayakla sıçrama yapar, sıra atlar veya çizgilere basarsa HATA komutu ile uyarılır ve istasyonu en başından tekrar yapar. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra, bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar. Koordinasyon parkuru bittikten sonra adayın sınav derecesi, sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir. Koordinasyon parkurunu belirtilen zaman dilimi içerisinde bitiremeyen aday, terk sayılır.

Kontenjanlar
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
1
1

2015 Yılındaki Kazananların Analizi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 245, OBP puanı 320 ve özgeçmiş puanı 30’dur. (Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 250, OBP puanı 340 ve özgeçmiş puanı 25’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 225, OBP puanı 320 ve özgeçmiş puanı 25’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 210, OBP puanı 330 ve özgeçmiş puanı 15’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. Öğretim
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 215, OBP puanı 320 ve özgeçmiş puanı 20’dir.(Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 200, OBP puanı 335 ve özgeçmiş puanı 5’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Spor Yöneticiliği Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 210, OBP puanı 330 ve özgeçmiş puanı 20’dir.(Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 205, OBP puanı 330 ve özgeçmiş puanı 5’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Öğretim
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 200, OBP puanı 325 ve özgeçmiş puanı 15’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 195, OBP puanı 340 ve özgeçmiş puanı 5’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Rekreasyon Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 195, OBP puanı 315 ve özgeçmiş puanı 10’dur.(Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 190, OBP puanı 330 ve özgeçmiş puanı 2.5’tur.(Sınav sistemi değişti.)
Rekreasyon Bölümü 2. Öğretim
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 190, OBP puanı 310 ve özgeçmiş puanı 5’tir.(Sınav sistemi değişti.)
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 185OBP puanı 325 ve özgeçmiş puanı 2.5’tur.(Sınav sistemi değişti.)

Üniversiteyi Kimler Düşünebilir?
Ön elemeyi geçen adaylar 2. aşamada yalnızca koordinasyon parkuruna girecekler ve genel değerlendirme yalnızca koordinasyon parkuru üzerinden yapılacaktır. Kılavuzda bu şekilde belirtse de bazı iddialara göre genel değerlendirme koordinasyon parkuru + sportif özgeçmiş değerlendirmesine göre yapılacağı yönünde… İddiaları bir tarafa bırakırsak 1. aşamayı geçen  parkuruna ve YGS puanına güvenen adaylar üniversiteyi düşünebilir.

Ayrıntılar İçin Kılavuzu Görüntüle
En Çok Beğenİ Alanlar