Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Video Analiz 2016

Bu yazı besyocuyuz.com’un 20.01.2016 tarihinde yayımlamış olduğu uygulamaya aittir. Özeti kullanmak isteyenler site linkini kopyalayıp paylaşabilir. Aksinin yapılması durumunda anayasanın (4630/1 – 4630/2 – 4630/3 md.) uyarınca  gerekli ceza-i müeyyide ile karşılaşılacaktır.
-Tüm Üniversiteler Hakkında Ayrıntılı Bilgiler (Parkur Ölçüleri, Kazananların Ortalama Puanı, Sınav Sistemleri)
-Güncel Haberler İçin Bildirim Sistemi (Sınav Kılavuzunun Açıklanması vs.)
-Sınav Takvimi (Yaklaşan Sınavların Tarihleri)
-Sınav Videoları ve Geçmiş Dönem Kılavuzları, Sonuçları
-E-dergi sekmesinde tüm üniversiteler hakkında aşağıdaki gibi tüm bilgiler
Uygulamamızı Google Play ve Apple Store’da “Besyocuyuz” yazarak ücretsiz indirebilirsiniz.
KAPSAMLI VİDEO

https://www.youtube.com/watch?v=saFWay7eRpM&feature=youtu.be

1 DAKİKALIK VİDEO

https://youtu.be/lxb3tzouxLA
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sınav İçeriğinin Özeti
Sınav 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama ön elemedir. En yüksek YGS puanı  0,3 ile özgeçmiş puanı ise 0,7 ile çarpılır toplanır ve adayın ön eleme puanı oluşturulur. En yüksek puanı alan 1400 aday ikinci aşamaya kalır. 2. aşama ise koordinasyon parkurudur. Kesin olmamakla beraber özel yetenek sınav puanı yalnızca koordinasyon parkuru üzerinden hesaplanır. YGS Baraj puanı 200’dür. Milli ve spor lisesi çıkışlı adaylar için öğretmenlik hariç diğer tüm bölümlerde 150’dir. YGS’de ham puan olarak herhangi bir puan türünde bu puanları alan adaylar üniversiteye başvurularını yapabilir.

Sınavın Açıklaması
1-ÖN ELEME 
Sınava başvuracak adayların YGS puanı ve varsa özgeçmiş puanları hesaplanarak oluşturulacak sıralama listesi sonucunda, en yüksek puan alan 1400 aday ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. Bu sıralama (YGS puanı X 0.3) + (Özgeçmiş puanı X 0.7) Şeklinde hesaplanarak yapılacaktır.
1
2-
KOORDİNASYON PARKURU
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
12
Koordinasyon parkurunda aday, başla komutuyla başlama çizgisindeki fotoselden geçerek süreyi kendisi başlatır ve tüm setleri hatasız tamamlayan aday, bitiş çizgisindeki fotoselden geçerek süreyi kendisi sonlandırır. Adaylar sınav sırasında giriş fotoselini çalıştırmak, çıkış fotoselini durdurmak zorundadır. Bu uygulamaları yapamadığı takdirde kaybedeceği süre için herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Koordinasyon parkuru sırasında, parkurda görevli öğretim elemanları adayın eksik ya da yanlış uygulamalarını HATA komutu ile aday’a bildirir. HATA! Uyarısı alan aday, hata yapılan yeri ya da hareketi baştan tekrarlamak zorundadır. Koordinasyon parkurunu, erkek adaylar en geç 100.00 saniyede, kadın adaylar en geç 120.00 saniyede tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerde tamamlayamayan adaylar koordinasyon sınavından sıfır puan alırlar.
1.İstasyon: Aday sınava başladıktan sonra, 3 metre uzaklıktaki yere dik yerleştirilen 8 adet slalom çubuk arasından geçerek istasyonu tamamlar. Birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen slalom çubukları arasındaki uzaklık 150 cm ve genişlik 1 metredir. İstasyona giren aday birinci slalom çubuğunun sağ tarafından geçerek toplam sekiz slalom yapar. Aday geçişler esnasında slalomu çubuğunu tutar, devirir veya slalomun yanlış yönünden geçiş yaparsa, HATA komutuyla uyarılır. Aday yaptığı hatayı (devirdiği slalom çubuğunu) düzelterek istasyonu en baştan tekrar yaparak sınava devam eder. Aday istasyonu hatasız tamamladıktan sonra 3 metre uzaklıkta bulunan 2. istasyona geçer.
2. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 70 cm, kadınlarda 60 cm olan ve aralarında 120 cm mesafe olan 6 engelin altından ve üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, birinci engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak parkuru tamamlar. Aday engelleri geçerken devirir, pozisyonunu değiştirir, yanlış geçer veya benzer hatalar yaparsa HATA komutuyla uyarılır. Engeli orijinal hale getirdikten sonra parkuru en baştan tekrar eder.
3. İstasyon: Aday istasyonda hazır bulunan tenis topunu alır ve 2,5 metre yüksekliğindeki çıtanın altında kendisi için yere çizilmiş olan kutucuğun içerisinde durur. Tenis topunu çıtanın üstünden geçecek şekilde tek eliyle atar ve diğer eliyle topu yakalar. 3 sağ el ve 3 sol el olmak üzere toplam 6 adet atış yaparak istasyonu tamamlar. Aday topu tuttuğu eli ile atışa devam eder. Atışlar esnasında adayın ayaklarının yerden teması kesilir ise, atılan top çıtanın üzerinden geçmez ise, topu tek elle tutmaz veya düşürür ise HATA komutuyla uyarılır ve kaldığı atıştan saymaya devam edilerek istasyonu tamamlar. Aday istasyonu kurallara uygun şekilde tamamladıktan sonra 3 metre uzaklıktaki 4. istasyona geçer.
4. İstasyon: Aday bu istasyonda, yerde hazır bulunan (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) sağlık topunu alarak (Erkekler için 4 m, kadınlar için 3 m yüksekliğindeki) basketbol panyası üzerinden atar. İstasyonda hazır bulunan 5 adet sağlık topu kullanılır. 2 başarılı atış esas alınır. Aday atışları göğüs hizasından yukarı doğru yapmak zorundadır. Aday atışı basketbol panyasının ön bölgesinden herhangi bir mesafeden yapabilir. 2 başarılı atış yapan 4 aday istasyonu tamamlamış sayılır. Eğer aday 2 başarılı atışı yapamaz ise 5 sağlık topunu kullanmak zorundadır. Atış yapıldıktan sonra diğer atışa geçebilmek için atışın nizami, başarılı veya başarısız olması beklenir. Yapılan atışlarda, HATA komutu duyulur ise, atış yapılan top aday tarafından alınarak tekrar kullanılacaktır. Aday istasyonu kurallara uygun şekilde tamamladıktan sonra 5. istasyona geçer. 4. istasyonu tamamlayan aday 5. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi dışardan geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, dikmeyi nizami bir şekilde geçmelidir.
5. İstasyon: Aday, yere sabit halde duran her biri farklı renkte 4 adet sepet (çapı 25 cm) içinde bulunan topları 3 metre uzaklıkta olan aynı renkteki sepetlere taşır. Aday topu yanlış renkteki sepete yerleştirir veya top sepetin dışına çıkar ise HATA komutuyla uyarılır. Aday hatasını düzelterek parkura devam eder. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. 5. istasyonu tamamlayan aday 6. şstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi işaretlenen yönden (dışından) geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, slalomu nizami bir şekilde geçmelidir.
6. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 50 cm, kadınlarda 40 cm olan ve aralarında 100 cm mesafe olan 6 engelin üstünden çift ayak sıçrayarak istasyonu tamamlar. İstasyondaki tüm engeller çift ayak sıçrayıp çift ayak düşülerek geçilmek zorundadır. Son engel geçildikten sonra adayın tek ayak düşmesine izin verilir. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.
7. İstasyon: Aday, yerden yüksekliği 130 cm., çapı 90cm., yere 90 derece açı ile yerleştirilmiş sepete 4 metre mesafeden sağlık toplarını kullanarak atışlar yapar. 3 sağlık topundan (Erkekler 5 kg., Kadınlar 3 kg.) birisini sepetin içerisine atan aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. Aday sağlık toplarının hiçbirisini sepete atamaz yada atış çizgisini ihlal ederse HATA komutu ile uyarılır. Tüm toplar bittiği halde isabetli atış yapamamışsa, atmış olduğu toplardan birini alarak sepetin içine isabetli bir atış yapana kadar atışlarına devam eder. Kurallara uygun isabetli bir atış yapan aday bir sonraki istasyona geçer.
8. İstasyon: Aday, zeminde ard arda sıralanmış 9 adet kare (40 x 40 cm) içine ve dışına çift ayak (eş zamanlı) sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. Aday, İstasyona girmeden önce çift ayak basar ve ilk kare içerisine çift ayak düşerek devam eder. Sıçramalar bir kutucuğun içerisine ve onu takip eden kutucuğun dışına yapılarak tamamlanmalıdır. Aday istasyona giriş esnasında veya herhangi bir bölümünde tek ayakla sıçrama yapar, sıra atlar veya çizgilere basarsa HATA komutu ile uyarılır ve istasyonu en başından tekrar yapar. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra, bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar. Koordinasyon parkuru bittikten sonra adayın sınav derecesi, sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir. Koordinasyon parkurunu belirtilen zaman dilimi içerisinde bitiremeyen aday, terk sayılır.

Kontenjanlar
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
1
1

2016 Yılında Kazananların Ortalama Puanları ve Öğretmenlik Bölümünü Kazanan En Düşük YGS
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 285, OBP puanı 365 ve özgeçmiş puanı 20’dir.
En düşük YGS puanıyla kazanan erkek adayın YGS puanı 222, OBP puanı 381 ve özgeçmiş puanı 30’dur.

Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 270, OBP puanı 370 ve özgeçmiş puanı 10’dur.
En düşük YGS puanıyla kazanan kadın adayın YGS puanı 212, OBP puanı 379 ve özgeçmiş puanı 25’tir.

Ayrıntılı Kazanan Listesi

Üniversiteyi Kimler Düşünebilir?
Ön elemeyi geçen adaylar 2. aşamada yalnızca koordinasyon parkuruna girecekler ve genel değerlendirme yalnızca koordinasyon parkuru üzerinden yapılacaktır. 1. aşamayı geçebilecek parkuruna ve YGS puanına güvenen adaylar üniversiteyi düşünebilir.

Ayrıntılar İçin Kılavuzu Görüntüle
Bir yanıt yazın
You May Also Like

Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Analiz 2016

 Bu yazı besyocuyuz.com’un 20.01.2016 tarihinde yayımlamış olduğu uygulamaya aittir. Özeti kullanmak isteyenler site linkini kopyalayıp paylaşabilir. Aksinin yapılması durumunda anayasanın (4630/1 – 4630/2 – 4630/3 md.) uyarınca  gerekli ceza-i müeyyide ile karşılaşılacaktır.…
Görüntüle