Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Video Analiz 2017

Bu yazı besyocuyuz.com’un 20.01.2016 tarihinde yayımlamış olduğu uygulamaya aittir. Özeti kullanmak isteyenler site linkini kopyalayıp paylaşabilir. Aksinin yapılması durumunda anayasanın (4630/1 – 4630/2 – 4630/3 md.) uyarınca  gerekli ceza-i müeyyide ile karşılaşılacaktır.
-Tüm Üniversiteler Hakkında Ayrıntılı Bilgiler (Parkur Ölçüleri, Kazananların Ortalama Puanı, Sınav Sistemleri)
-Güncel Haberler İçin Bildirim Sistemi (Sınav Kılavuzunun Açıklanması vs.)
-Sınav Takvimi (Yaklaşan Sınavların Tarihleri)
-Sınav Videoları ve Geçmiş Dönem Kılavuzları, Sonuçları
-E-dergi sekmesinde tüm üniversiteler hakkında aşağıdaki gibi tüm bilgiler
Uygulamamızı Google Play ve Apple Store’da “Besyocuyuz” yazarak ücretsiz indirebilirsiniz.

Şahsen Kayıt: 3-5 Temmuz 2017
Sınav Tarihi: 
12-14 Temmuz 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Svs13trOR-k&feature=youtu.be

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sınav İçeriğinin Özeti
Sınav 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama özgeçmiş değerlendirmesidir. 2. aşama ise koordinasyon parkurudur. Koordinasyon parkuru çok uzun ve Türkiye’nin en zor parkurlarından biridir. Erkeklerde 90sn, Kadınlarda 105sn üzeri yapan adaylar değerlendirmeye alınmazlar. YGS baraj puanı 200, milli ve spor lisesi çıkışlı adaylar öğretmenlik bölümü 200 diğer bölümler ise 150’dir. YGS’de ham puan olarak herhangi bir puan türünde bu puanları almış adaylar üniversiteye başvurularını yapabilir.

Sınavın Açıklaması
1-SPORTİF ÖZGEÇMİŞ2-
KOORDİNASYON PARKURU
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
Erkeklerde 90, Kadınlarda 105 saniye üzeri derece yapan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.

1. İstasyon: Aday, sınava başladıktan sonra yere dik yerleştirilen 10 adet slalom çubuk arasından geçerek istasyonu tamamlar. Birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen slalom çubukları arasındaki uzaklık 150 cm ve genişlik 1 metredir. İstasyona giren aday birinci slalom çubuğunun sağ tarafından geçerek toplam 10 slalom yapar. Aday geçişler esnasında slalom çubuğunu tutar, devirir veya slalomun yanlış yönünden geçiş yaparsa, HATA komutuyla uyarılır. Aday yaptığı hatayı düzelterek istasyona en baştan tekrar başlar. Aday istasyonu hatasız tamamladıktan sonra 2. istasyona geçer.
2. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 70 cm, kadınlarda 60 cm olan ve aralarında 120 cm mesafe olan 8 engelin altından ve üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, birinci engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak parkuru tamamlar. Aday engelleri geçerken devirir, pozisyonunu bozar, yanlış geçer veya benzer hatalar yaparsa HATA komutuyla uyarılır. Engeli orijinal hale getirdikten sonra parkuru en baştan tekrar eder.
3. İstasyon: Aday bu istasyonda, yerde hazır bulunan (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) sağlık topunu alarak (Erkekler için 3,5 m, kadınlar için 2,5 m yüksekliğindeki) basketbol panyası üzerinden atar. Aday atışı basketbol panyasının ön bölgesinden herhangi bir mesafeden yapabilir. İstasyonda hazır bulunan 5 adet sağlık topu ile 2 başarılı atış yapmak zorundadır. 2 başarılı atış yapan aday istasyonu tamamlamış sayılır. Toplar bittiği halde 2 başarılı atış yapamayan aday, kullandığı topları tekrar alarak 2 başarılı atış yapmak zorundadır. 3. istasyonu tamamlayan aday 4. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi dışardan geçmek zorundadır. Dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, dikmeyi düzeltmeli ve nizami bir şekilde geçmelidir.
4. İstasyon: Aday, yere sabit halde duran her biri farklı renkte 4 adet sepet (çapı 25 cm) içinde bulunan topları 3 metre uzaklıkta olan aynı renkteki sepetlere taşır. Aday topu yanlış renkteki sepete yerleştirir veya top sepetin dışına çıkar ise HATA komutuyla uyarılır. Aday hatasını düzelterek parkura devam eder. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. 4. istasyonu tamamlayan aday 5. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi işaretlenen yönden (dışından) geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, slalomu nizami bir şekilde geçmelidir.
5. İstasyon: Adaylar (erkekler 50 cm, kadınlarda 40 cm) aralarında 100 cm mesafe olan 5 engelin üstünden çift ayak sıçrayarak istasyonu tamamlar. İstasyondaki tüm engeller çift ayak sıçrayıp çift ayak düşülerek geçilmek zorundadır. Son engel geçildikten sonra adayın tek ayak düşmesine izin verilir. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.
6. İstasyon: Aday, yerden yüksekliği 130 cm., çapı 90cm., yere 90 derece açı ile yerleştirilmiş sepete 4 metre mesafeden sağlık toplarını kullanarak atışlar yapar. 3 sağlık topundan (Erkekler 5 kg., Kadınlar 3 kg.) birisini sepetin içerisine atan aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. Aday atış çizgisini ihlal ederse HATA komutu ile uyarılır. Aday sağlık toplarının hiçbirisini sepete atamazsa, atmış olduğu toplardan birini alarak sepetin içine isabetli bir atış yapana kadar atışlarına devam eder. Kurallara uygun isabetli bir atış yapan aday bir sonraki istasyona geçer.
7. İstasyon: Aday, zeminde ard arda sıralanmış 9 adet karenin (40 x 40 cm) içine ve dışına çift ayak (eş zamanlı) sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. Aday, İstasyona girmeden önce çift ayak basar ve ilk kare içerisine çift ayak düşerek devam eder. Sıçramalar bir kutucuğun içerisine ve onu takip eden kutucuğun dışına yapılarak silsileyle tamamlanır. Aday istasyona giriş esnasında veya herhangi bir bölümünde tek ayakla sıçrama yapar, sıra atlar veya çizgilere basarsa HATA komutu ile uyarılır ve istasyonu en başından tekrar yapar. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra, bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar. Koordinasyon parkuru bittikten sonra adayın sınav derecesi, sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir.

Kontenjanlar
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)


2016 Yılında Kazananların Ortalama Puanları ve Öğretmenlik Bölümünü Kazanan En Düşük YGS
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 285, OBP puanı 365 ve özgeçmiş puanı 20’dir.
En düşük YGS puanıyla kazanan erkek adayın YGS puanı 222, OBP puanı 381 ve özgeçmiş puanı 30’dur.

Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 270, OBP puanı 370 ve özgeçmiş puanı 10’dur.
En düşük YGS puanıyla kazanan kadın adayın YGS puanı 212, OBP puanı 379 ve özgeçmiş puanı 25’tir.

Ayrıntılı Kazanan Listesi

Üniversiteyi Kimler Düşünebilir?
Parkuru çok iyi olan özgeçmişsiz düşük YGS’li adaylar öğretmenlik bölümü hariç diğer bölümleri kazanabilir. YGS puanı 200 üzeri olan özgeçmişi ve parkuru çok iyi adaylar öğretmenlik bölümünü, YGS puanı 200 üzeri olan özgeçmişsiz parkuru çok iyi olan adaylar ise diğer bölümleri düşünebilir.

Ayrıntılar İçin Kılavuzu Görüntüle

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like