MEB den kurs açıklaması

MEB yaptığı açıklamada: öğrencilerimizin kurslarda sadece sınavlara hazırlık olarak değil, güzel sanatlar, beden egitimi, spor, müzik vb. alanlara yönelik kurs almalarına yönelik çalışmalar da planmalıdır diye talimat verdi.

BİLGİ NOTU

TARİH

30.07.2015

KİME

KİMDEN

Muhterem KURT

Müsteşar Yardımcısı

KONU

Destekleme ve Yetistirme Kursları

Ögrencileri destekleme ve sınavlara hazırlama kurslarının öncesi ve bugünkü durumu asagıda özetlenmiştir.

Ø Ortaokul ve ortaögretim kurumlarında ögrenim gören ögrencilere ders saatleri dısında ve hafta sonlarında derslerde basarılarını artırmak ve sınavlara hazırlamak üzere Milli Egitim Bakanlıgı Örgün ve Yaygın Egitimi Destekleme Yönergesi kapsamında ortaokul ve ortaögretim kurumlarında Destekleme ve Yetistirme kursları 2014 Ekim ayından itibaren açılmıstır.

Ø Mezun ögrencilerimize ise aynı kurslar halk egitimi merkezlerinde verilecektir.

Ø Temmuz ve Agustos aylarında yaz dönemi kursları da açılmıstır.

Ø 6528 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile egitim sistemine dair birçok düzenleme ile beraber özel dershanelerin dönüsümü gerçeklestirilmis, toplumumuzda olusturulan dershaneye gitmeden sınavlarda ya da okulda basarılı olmanın neredeyse imkansızoldugu algısını ortadan kaldırmıstır.

Ø Böylece velilerimize yük olmadan ilkokul, ortaokul ve ortaögretim kurumlarımızda ögretim gören veya mezun olmus tüm ögrencilerimize okul egitimini destekleyici, hazırlayıcı kursların devlet eliyle verilmesi ve yaygınlastırılması amaçlanmıstır.

Ø Bilindigi gibi 5580 sayılı Özel Ögretim Kurumları Kanununa 6528 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen geçici 5 inci maddede; “Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu Kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüsümü tamamlamayan ögrenci etüt egitim merkezlerinin egitim ögretim faaliyetleri 01/09/2015 tarihine kadar devam edebilir .” hükmüne yer verilmistir.

Ø Kurslarda görev alacak ögretmenlerin tesvik edilmeleri amacıyla bu kapsamdaki görevleri karsılıgında ödenecek ek ders ücretlerinin %100 artırılmıstır. Ayrıca hizmet puanına ek puan ilavesi getirilmistir.

Ø Bu düzenlemelerin sonunda Ekim 2014 tarihinden itibaren örgün ve yaygın egitim kurumlarında 18.290 okulda, toplam 179.306 kurs açılmıstır, kurslara 2.687.946 ögrenci devam etmekte ve 112.284 ögretmen de görev yapmaktadır.

Ø

Destekleme ve Yetistirme kurslarının 2015 Eylül ayından itibaren

sağlıklı yürütülmesi için;

1. Temmuz Ayında bütün İl Müdürlerimizle kurslarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

  1. Kurslarda örgün ve yaygın eğitimle ilgili okutulabilecek dersler ve haftalık ders saatleri çizelgeleri oluşturulmuş, gerekli planlamalar yapılmıştır.
  2. Kurs kayıtlarında öğrencileri doğru yönlendirecek rehber ögretmenlerde görev alacak ve böylece okul müfredatları ile sınırlı dersler brans ögretmenleri ve rehber ögretmenler yönetiminde gerçeklestirilmis olacaktır.
  3. Bütün Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının takibinin yapılabilmesi için e-kurs Modülünün yazımına başlanmıştır. (Ek-2)
  4. 15 Eylül itibariyle 8-12 nci sınıflar kazanım teslerinin haftalık yayınlanabilecek şekilde çalışmaları 119 öğretmenle devam ediyor.15 Eylül itibariyle yaklaşık 40 bin soru üretilecektir.
  5. ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığının müştereken çalışarak üretecekleri YGS ve LYS soruları ile ilgili öğretmen ve akademisyenlerden ekipler oluşturulmuş, gerekli eğitim planlamaları yapılmıştır. Branş öğretmenleri ve alan akademisyeni ile YGS ve LYS de çıkan soruların üretilmesine başlanmıştır.

Bu minval Üzere; Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle ilinizde/İlçenizde Örgün ve Yaygın olmak üzere açılacak kursların planlananması önem arz etmektedir.

Kursların Planlaması yapılırken;

. Kurs Merkezlerinin yeri, ulaşımı ve fiziki şartları iyi düşünülmeli,

. Kurs Merkezleri Kapasitesi ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmalı (Mezun Öğrenciler için kapasite ilinizde bu sene liseyi bitirip Üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin sayısından az olmamalıdır).

. Kurslarda örgün ve yaygın öğrencilerin aynı ortamda olmamalarına özen gösterilmelidir.

Ø Ögrencilerimizin kurslarda sadece sınavlara hazırlık olarak değil, güzel sanatlar, beden egitimi, spor, müzik vb. alanlara yönelik kurs almalarına yönelik çalışmalar da planmalıdır.

Ø TEOG, YGS ve LYS ile ilgili Kurslarda işlenecek Konular ve Kazanımlarla ilgili Programlar, Kazanım Testleri daha sonra gönderilecektir.

Ø Tüm Kurs işlemleri e-Kurs Modülüne işlenecek ve buradan takip edilecektir. (EK-C ile detayı gönderilmiştir)

Ø Kurs Hazırlıkları ile ilgili Takvim EK-C ile belirtilmiş olup, Hazırlıklar Ağustosun son haftası, Kayıtlar ise Eylül Ayında Tamamlanacak ve Eylülün Son Haftası ile Ekimin İlk Haftası Tüm Kursların açılmış olması gerekmektedir.

Ø Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle ilinizde/İlçenizde Örgün ve Yaygın olmak üzere açılacak kursların planlananması önem arz etmektedir. İlçe ve Okul Müdürlükleri ile birlikte yapılan çalışmalar EK-A (Yaygın) ve EK-B (Örgün) çizelgelerine işlenerek 21.Ağustos 2015 tarihine kadar ÖLÇME DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Yönetimi Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanlığına resmi olarak, mhtrm.krt@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

KURSLARLA İLGİLİ “e-kurs Modülünde”

BİRİMLERİN YAPMASI GEREKENLER

KURS MERKEZİ (OKUL MÜDÜRLÜKLERİ )

Ø GİRİŞ EKRANI

Ø KURS MERKEZİ OLARAK TALEPTE BULUNMA

. Okulun Adı (Kendi Okulu için Sadece)

. Eğitim Şekli

. Açacağı Kurs Türü (Örgün/Yaygın/ Her İkisi de)

. Kurs için Hizmete Sokulacak Derslik Sayısı

Hafta İçi ve Hafta Sonu & Ders Esnasında (sabah-akşam) Dersten Sonra

. Kurs Türü ve Ders Saati(Paket Program)

Birden Fazla Program Girilebilir.

Ø KURSA TALEPTE BULUNAN ÖĞRENCİ MÜRACAATLARINI ALMA-ONAYLAMA

(Sistem önce kendi okulunun öğrencilerini sıralayacak-Kontenjan dolamazsa diğer okullardaki talebi alacak)

Ø MÜRACAAT ve TALEBE GÖRE KURS PROGRAMINI GÜNCELLEME / HAFTALIK DERS PROGRAMINI GİRME

. Kurs Programı

. Kurs Zamanı (Dersten Sonra günlük / Hafta sonu)

. Derslere Öğretmen Seçme ( Bu kursu tercih eden öğretmenlerden en çok öğrenci tercihine göre sıralayacak )

. Sistem Otomatik Ders Programı Yapabilecek. (Elle Değiştirilir)

İLÇE KURS YÖNETİM MERKEZİ

Ø GİRİŞ EKRANI

Ø KURS MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ & KURS MERKEZİ ONAYLARININ YAPILMASI

. Kurs Merkezi Talep Onayı

. Kurs Merkezi Belirleme (İlçe kendi de kurs merkezi belirleyebilecek)

Ø ÖĞRETMEN (Kurs Başvuru) ONAYLARINI YAPMA

Ø KURS MERKEZLERİNİN AÇILIŞ ONAYLARINI YAPMA

. Programı girilen Kurs Merkezlerinin Açılışını Onaylama

(Öğretmeni ilçe içinden değiştirebilir& Programı değiştirebilir & Ders Saatlerini ve Ders Günlerini Değiştirebilir)

İL KURS YÖNETİM MERKEZİ

Ø GİRİŞ EKRANI

Ø KURS MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ & KURS MERKEZİ ONAYLARININ YAPILMASI

. Kurs Merkezi Talep Onayı

. Kurs Merkezi Belirleme (İl de kendi kurs merkezi belirleyebilmeli)

Ø ÖĞRETMEN ONAYLARINI YAPMA (Gerektiğinde Yetkili)

Ø KURS MERKEZLERİNİN AÇILIŞ ONAYLARINI YAPMA (Gerektiğinde Yetkili)

. Programı girilen Kurs Merkezlerinin Açılışını Onaylama

(Öğretmeni ilçe içinden değiştirebilir & Programı değiştirebilir & Ders Saatlerini ve Ders Günlerini Değiştirebilir)

İl Müdürlüğünün Onaylarını İlçe Değiştiremez

ÖĞRENCİ

Ø GİRİŞ EKRANI

Ø KURSA MÜRACAAT (ÖNKAYIT / İldeki tüm kurs merkezlerini görebilecek)

. KURS MERKEZİ SEÇME > Örgün (Başka kurs merkezlerini de seçebilir)

Yaygın (Kendine Uygun Kurs Merkezini Seçer)

. KURS PROGRAMI SEÇME (Programlar Paket olarak sunulacak)

. Sayısal / Sözel / Eşit Ağırlık (YGS ve LYS için)

. TEOG Tüm Dersler / TEOG 3 Ders

. Tek Ders

. … vb.

. KURS ÖĞRETMENİ TERCİH ETME

. KURS ZAMANI TERCİH ETME (Dersten Sonra / Haftasonu)

Ø KAYIT

ÖĞRETMEN

Ø GİRİŞ EKRANI

Ø KURSTA GÖREV ALMAK İÇİN BAŞVURU

. TC Girilince Görev Yeri, Branşı ve Hizmet Puanı görünür

. Görev Almak İstediği Onaylanan Kurs Merkezlerinden (il içinde) 3 tanesini öncelik sırasına göre seçer.

. Hafta içi ve hafta sonu (Cumartesi-Pazar ayrı seçilebilsin) kaç saat ders alıp-almamak istediğini işaretlesin.

Memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like