Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2018 (GÜNCELLENDİ)

Güncel gelişmelerden haberdar olmak,  canlı yayınlarımızda bizlere sorular sormak, videolarımızı takip etmek ve son dakika gelişmelerini bildirim olarak almak için sağ taraftan sosyal medya hesaplarımızı takip edip tamamen ücretsiz uygulamamızı Google Play ve Apple Store’a “Besyocuyuz” yazıp indirebilirsiniz.


T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ VE TEKOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Spor Bilimleri ve Tekolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Kontenjan, ön-kayıt ve sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Detaylı bilgi, Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Kontenjan Tablosu

 

Bölüm

Genel

Kontenjan

      Milli Kontenjan

(Olimpik)*

   Milli Kontenjan (Olimpik Olmayan)

      * *Engelli Aday Kontenjanı

 

 

     TOPLAM

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Antrenörlük Eğitimi

22

23

3

3

2

1

3

3

60

 

Ön Kayıt Yeri ve Tarihi

Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi, Spor Merkezi

Tarih: 06–09 Ağustos 2018

Sınav Yeri ve Tarihi

Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi, Spor Merkezi

Tarih: 13-15 Ağustos 2018

Başvuru Koşulları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Tekolojisi Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına;

 1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 3. Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli sporcuların 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 160.000 ham puan almış olmaları.
 4. Liselerin diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 180.000 ham puan almış olmaları.
 5. 2018 TYT Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 6. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mentalretardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratifbozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2018 TYT puanlarının 100 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları.

Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler

 1. Aday başvuru formu (https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr adresinden erişilebilir).
 2. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.
 3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında 4 adet vesikalık fotoğraf.
 4. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır).
 5. 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi.
 6. “Özel Yetenek Sınavına katılmasında sakınca olmadığına” dair Sağlık Raporu (Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır).
 7. Milli Sporcular* için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı. (Bkz. Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu, Ek 1-Tablo 3).
 8. Spor Özgeçmişi** ve Spor Yılı Gösterir Belge *** durumunu gösteren belgeler (belge varsa ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır (Spor Özgeçmiş Puan Tablosu https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr adresinden “Giriş Sınavı Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir).
 9. Aday Spor Özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardan sadece bir kategoriden başvurabilir ve tek bir puan alabilir.
 10. Spor Özgeçmişi olmayan adaylar da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru yapabilir.
 11. Özel Yetenek Sınavı-Beceri ve Koordinasyon Testi Tanıtım Kurs bedeli olarak 200 TL ödendiğine dair banka dekontu. Beceri ve Koordinasyon Testi Tanıtım Kursu ön kayıt tarihlerinde yapılacaktır. Dekontta adayın adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası açıkça yazılmalıdır. Dekont açıklama bölümüne “Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Testi Kurs Bedeli” ibaresi mutlaka yazılmalıdır (Sınava katılacak tüm adayların söz konusu kurs bedelini aşağıda yer alan banka hesap numarasına yatırmaları ve dekontlarını başvuru sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yatırılan kurs bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.).Kılavuzu Görüntüle

  ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ TAMAMEN FARKLI SINAV YAPMAKTADIR

  Ön Kayıt Yeri ve Tarihi
  Ön kayıt 06–09 Ağustos 2018 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Merkezi binasında kurulan Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Bürosunda 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Adayların belgelerini eksiksiz ve şahsen teslim etmeleri gerekmektedir (Noter vekâleti kabul edilecektir). Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Spor Özgeçmiş Belgelerinin değerlendirilmesi 10 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ön kaydını yaptıran adaylara Sınav Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi verilir. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesi göstermeden sınava alınmaz.
  Sınav Yeri ve Tarihi
  Tarih : 16-17 Ağustos 2018*
  Saat : 09.00 – 18.00
  Sonuçların İlanı : 18 Ağustos 2018 (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın dahil olduğu ağırlıklı sınav sonuçlarının hesaplanabilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklanmış olması gerekmektedir.)
  Yer : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi

  * Sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama, sınavın yapılacağı ilk gün olan
  16.08.2018 tarihinde saat 09.00’da adaylara bildirilecektir. Tüm adayların sınav
  başlangıç saatinden 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları ve
  web sayfasında ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. Sınav
  tarihi başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir.
  2.4. Başvuru Koşulları
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel
  Yetenek Sınavına;
  a) Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli
  sporculardan; TYT puan türlerinin birinden en az 200,000 puan alan T.C.
  vatandaşları,
  b) Liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan; TYT puan
  türlerinin birinden en az 220,000 puan alan T.C. vatandaşları,
  c) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR
  (mentalretardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
  bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
  bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)
  durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT
  puanlarının 100,000 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları ve
  d) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru
  şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilir.

  Öğretmenlik Kılavuzunu Görüntüle

   

Bir yanıt yazın
You May Also Like