Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2019

https://www.youtube.com/watch?v=v_vMjI-g-YY

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Besyo 2019 Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu Açıkladı.

BAŞVURU KOŞULLARI
1- Adayın 2018/2019 yılına ait TYT Sonuç belgesi (en az 150 puan, engelli adaylar en az 100 puan almış olmalıdır)
2- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi.
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm çekilmiş 1 adet fotoğraf.
4- Ön kayıt başvuru dilekçesi
5- Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylar için “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi bulunan sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca Yoktur” ibaresi bulunmayan raporlar kabul edilmeyecektir).
6- Engelli adaylar kontenjanına sadece işitme engelli adaylar (işitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan); durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve 2019 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamaları koşuluyla özel yetenek sınavlarına başvurabilir. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları ve yerleştirme işlemleri 2019 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılır.
7- Milli Sporcu kontenjanına başvuran Milli Sporcular için TYT Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı) ve Milli olduğunu gösteren Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığından aldıkları Millilik Belgesinin aslı veya noter tastikli fotokopisi gerekmektedir. Milli Sporcu kontenjanına Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Antrenörlük Eğitimi Bölümünde verilen Uzmanlık alan branşlarından (bkz. 2019 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ise Milli Sporcular İçin Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosunda belirtilen spor branşlarından (bkz. 2019 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu) başvuru kabul edilecektir. Engelli Milli Sporcular, sadece engelli kontenjanına başvuru yapabileceklerdir.
8- Posta ile yapılan başvuralar kabul edilmeyecektir.


İlan Metnini Görüntüle


Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like