Osmaniye – Korkut Ata Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2020

https://www.youtube.com/watch?v=J7wmL3ZUK3w

Kontenjan; 14 Erkek, 14 Kadın, 4 Erkek Milli, 4 Kadın Milli, 2 Engelli Erkek, 2 Engelli Kadın olmak üzere 40’dır (Kontenjanların dolmaması durumunda aktarım yapılacaktır).

Spor/Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve milli adaylar için, TYT’den en az 150.00 veya daha fazla puan almış olmak (2.şartta yer alan en düşük 800.000 (sekizyüzbin)
başarı sırasına sahip olmak kaydı ile). Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır;

 

Kılavuz İndir
Bir yanıt yazın
You May Also Like