Siirt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu 2020

Total
0
Shares

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü, 2020 YKS kılavuzunda belirtildiği üzere, TYT puanı 800 bin barajına girmiş olan adaylar tercih edebilirAntrenörlük Eğitimi normal ve ikinci öğretim, Spor Yöneticiliği normal ve ikinci öğretim için adayların, 2020 TYT sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan almış olması gerekir. Programlarda belirtilen milli kontenjanlara başvuracak adayların, milli sporcu özgeçmiş değerlendirme kılavuzundaki belirtilen kriterlere uymak ve en az 70 puan alma şartını taşımak kaydı ile (Bkz: S:51) 2020 TYT sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan almış olması gerekir.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydı ve kılavuzda belirtilen engelli özgeçmiş tablosundaki kriterlere göre (Bkz: Sayfa 52) en az 60 SÖP’nı alma şartını sağlayan engelli adaylar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları 18 değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır

Kılavuz
En Çok Beğenİ Alanlar