Şırnak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019

https://www.youtube.com/watch?v=LcSDMn45RAs

Şırnak Üniversitesi besyo 2019 özel yetenek sınav kılavuzunu açıkladı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
4. Spor eğitimine mani olabilecek bedensel, zihinsel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunanlardan sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
5. Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; tüm lise mezunları (spor liseleri ile liselerin spor alan/kol/bölümleri dahil) ve Milli sporcular 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Öğretmenliği) için en az 180 puan almış olmak şartı aranır.
6. Sağlık Raporu; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” (Bu ibarenin bulunmaması durumunda sağlık raporu kabul edilmeyecektir) ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış belge olmalıdır.
7. Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren belgenin (ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).

29-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında özel yetenek sınavı

Parkuru GörüntüleKılavuzunu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like