Spor Masörü Yetiştirme Kursu

Total
0
Shares

2015-07-17-00-41-21-2066252281
Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

d) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

Katılımın fazla olması halinde kursun ilk günü başvuranların beden eğitimi ve sporla ilgileri, tahsil durumları ve spor masörlüğüne yönelik ilgileri v.b bilgileri içeren bir değerlendirme yapılacak olup, bu değerlendirme sonucu kursiyerlerin tespiti yapılacaktır.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 4 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti- (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, mezun olduğu okuldan isim, kaşe ve mühür tasdikli veya noterce tasdik edilecektir).

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması – (aslı)

d) Sağlık raporu (Sağlık Kuruluşlarından)-(aslı)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı)

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Varsa sporla ilgili belgeleri (Hakemlik Lisansı, Antrenörlük Belgesi, Sporcu Lisansı v.s)

h) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir şubesi TR85 0001 2009 2120 0006 0000 71 hesabına 250,00.-TL. yatıracaklardır.

NOT:

 Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından yatırılacaktır. Dekonta“ Spor Genel Müdürlüğü Spor Masörü Kurs Ücreti “olarak yazdırılacaktır.

 Kurslarda 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

En Çok Beğenİ Alanlar

İstanbul’da Besyosu Olan Üniversiteler

Güncel gelişmelerden anında bilgi sahibi olmak için @besyocuyuzcom instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. DOĞRU ÜNİVERSİTE SEÇMEK BESYO KAZANMADAKİ EN ÖNEMLİ ETKENDİR. BU SEBEPLE ÜST DÜZEY BİR MODÜL TASARLADIK. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ…
Devamı..