Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo Sınavı 2020

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü İçin; Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu madde engelli adaylar için de geçerlidir,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim ve II. Öğretim) İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir,

Spor Yöneticiliği Bölümü İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 2019- TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Engelli Adaylar; Engel olarak (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 2020 yılı TYT puanı en az 100 veya 2019 yılı TYT dönüştürülmüş puanının ( 2020 yılı-TYT nihai sınav puanı) en az 100 ve üzerinde olanlar başvurabilir

 

Kılavuz
Bir yanıt yazın
You May Also Like