Tunceli Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019

https://www.youtube.com/watch?v=48NdL3UajVU

Tunceli Munzur Üniversitesi 2019 Özel yetenek sınav kılavuzunu açıkladı.

BAŞVURU KOŞULLARI
 T.C. vatandaşı olmak,
 2018 veya 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmiş ve 1. Oturum Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 200 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak,
 Ortaöğretim Kurumlarının Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesi ve Özel Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden mezun olan adaylar için 2018 veya 2019 TYT’den en az 180 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak
 Herhangi bir olimpik spor branşında milli olan sporcular için ise en az 150 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak,
 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır.  Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak, Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) 2018 veya 2019 TYT’den en az 100 (OBP eklenmemiş ham puan) puan almak ve durumlarını tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları “sürekli engelli sağlık raporu” ile belgelemek kaydıyla özel yetenek sınavına kabul edilir. Süreli özürlü raporları kabul edilmeyecek olup, engelli raporlarının geçerli sayılabilmesi için de sınav başvuru tarihinden en az bir yıl önce alınmış olması gerekmektedir. Engelli adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği kontenjanı 2019 ÖYS KILAVUZU 7 bulunmadığından bu bölüme başvuramazlar. Engelli adaylar için başvuru Spor Yöneticiliği Bölümüne kabul edilecektir.Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like