Türkiye’de gençlerin yüzde 81.6’sı hiç alkollü içki içmemiş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış 15-24 yaş grubu erkeklerin oranı yüzde 81,6, kadınların oranı ise yüzde 92,8. Aynı yaş grubu için sigara içmek söz konusu olduğunda ise erkeklerde içmeyenlerin oranı yüzde 65,1, kadınlarda yüzde 88,9.


 

Buna göre, 2000 ve 2013 yılı yaş piramitleri incelendiğinde,15-24 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranında 2,8 puanlık bir azalma olduğu görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre, çocuk nüfus olarak tanımlanan “0-14” yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 24,6, genç nüfus olarak tanımlanan “15-24” yaş grubunun payı ise yüzde 16,6 oldu.

Genç nüfusun en çok olduğu ilk 3 il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir, en az olduğu ilk 3 il ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli olarak belirlendi.

Projeksiyonlara göre 2023 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 21,2, genç nüfusun payının ise yüzde 15,1 olacağı öngörüldü.

Üniversite tercihleri

Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2012-2013 öğretim yılında yüzde 70,1 iken, 2013-2014 öğretim yılında 6,6 puan artarak yüzde 76,7’e ulaştı. Türkiye’de 2012-2013 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 51,1’ini genç erkekler, yüzde 48,9’unu genç kadınlar oluşturdu.

Üniversitelerin sanatla ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilerin yüzde 16,2’si uygulamalı sanatlar, yüzde 16,1’i müzik, yüzde 14,7’si iç mimarlık, yüzde 11,8’i sahne ve görüntü sanatları bölümlerini seçti. Aynı öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 2,6’sı ise beden eğitimi ve spor bölümlerini tercih etti.

Türkiye’de gençlerin üniversite tercihleri genel olarak mühendislik, tıp, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaştı. Sanat ve spor bölümleri ise yaratıcılık ve özel yetenek gerektirdiğinden bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenci sayısı görece daha az oldu.

Genç işsizlik oranı yüzde 18,7 oldu

Türkiye genelinde işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 9,7 oldu. Genç işsizlik oranı ise 2012 yılında yüzde 17,5, 2013 yılında yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 17, kadınlarda ise yüzde 21,9 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı Türkiye genelinde 2013 yılında yüzde 12 olarak hesaplandı. Tarım dışı genç işsizlik oranı ise 2012 yılında yüzde 20,9 iken, 2013 yılında yüzde 22’ye yükseldi. Tarım dışı genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 19, kadınlarda ise yüzde 28,4 oldu.

İşsizlik oranı 2013’te yükseköğretim mezunu gençlerde yüzde 29,3, lise ve dengi meslek okul mezunu gençlerde yüzde 20,2 oldu. Yükseköğretim mezunu genç erkeklerin işsizlik oranı yüzde 23,4 iken, genç kadınlarda ise bu oranın yüzde 34,4 olduğu görüldü.

Gençlerin yarıya yakını hizmet sektöründe

Sektöre göre istihdam edilenlerin oranı incelendiğinde, Türkiye genelinde 2013 yılında hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı yüzde 50, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı yüzde 26,4, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise yüzde 23,6 oldu.

Sektöre göre istihdam edilen gençlerin oranı incelendiğinde ise, gençlerin yüzde 47,8’inin hizmet sektöründe, yüzde 31,5’inin sanayi sektöründe, yüzde 20,7’sinin ise tarım sektöründe istihdam edildiği görüldü.

Gençlerin 2013 yılında internet kullanım oranı yüzde 68,7 olarak gerçekleşti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 80,1 iken, genç kadınlarda yüzde 57,5 oldu. Aynı yaş grubundaki gençlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 70,6 olarak tespit edildi.

Genç erkeklerde bu oran yüzde 82 iken, genç kadınlarda yüzde 59,5 oldu.

Gençler gelecekten umutlu

TÜİK’e göre 18-24 yaş grubu arasındaki genç erkeklerin yüzde 83,4’ü, genç kadınların ise yüzde 84,4’ü gelecekten umutlu. Umutlu olduğunu beyan eden gençlerin en yüksek oranda olduğu il yüzde 93,9 ile Kırıkkale iken en düşük oranda olduğu il yüzde 65,5 ile Yalova oldu.

Mutlu olduğunu belirten genç erkeklerin oranı yüzde 60,9 iken, genç kadınların oranı ise yüzde 69,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in araştırmasında gençlere, onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, yüzde 50,3’ünün “sağlıklı olmak” yanıtını verdiği görüldü.

Gençlerin yüzde 19,7’si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini ifade etti.

Hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, gençlerin yüzde 72,8’i ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Kendilerini en fazla anne veya babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu.

Genç erkeklerin 2012 yılında boy ortalamaları 173,5 cm, kilo ortalamaları 68,4 kg, genç kadınların boy ortalamaları 162,8 cm, kilo ortalamaları 58,1 kg olarak belirlendi.

Gençlerde obezlik

15-24 yaş grubu gençlerin vücut kitle indekslerine göre yüzde 69,2’sinin kilosunun normal değerlerde olduğu görüldü. Gençlerin yüzde 14,8’i fazla kilolu, yüzde 3,8’i obez ve yüzde 12,2’sinin ise düşük kilolu olduğu belirlendi.

Genç erkeklerin yüzde 16,3’ü, genç kadınların ise yüzde 13,3’ünün fazla kilolu olduğu tespit edildi. Genç erkeklerde obezite oranı yüzde 3,6, genç kadınlarda ise bu oran yüzde 4 oldu.

Alkol istatistikleri

Türkiye’de, 2012 yılı verilerine göre hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış genç (15-24 yaş grubu) erkeklerin oranı yüzde 81,6, genç kadınların oranı yüzde 92,8 olarak belirlendi. Alkollü içecek kullanan gençlerin yüzde 16,1’i ilk kez 14 yaşından küçükken alkollü içecek denediğini belirtti.

Hayatı boyunca hiç tütün mamulü kullanmamış genç erkek oranı yüzde 65,1 iken, bu oran genç kadınlarda yüzde 88,9 oldu. Tütün mamulü kullanan gençlerin yüzde 29,4’ü ilk kez 14 yaşından küçükken tütün mamulü denediğini ifade etti.

cnntürk

Bir yanıt yazın
You May Also Like

BATMANIN KİTABA İHTİYACI VAR

Kitaplar rafta tozlanacağına neden başka çocukların hayalini süslemesin bu konuda duyarlı olursak belkide yüzlerce çocuğa yardımcı olabiliriz. Arkadaşlar batmanda bir okulun kitaba ihtiyacı var Çanakkale Kızılay şubesine iletilmiş bizde bu…
Görüntüle