Uluslararası Final Üniversitesi Ek Yerleştirme Sınavı

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi İş garantili bölümleri için ek kontenjan sınavlarımız başlıyor.
İstanbul, İzmir ve Gaziantep illerindeki sınavlar 21 Eylül 2019 Cumartesi Günü yapılacaktır.

Detaylı bilgi için 0533 886 7371

KOORDİNASYON  PARKURU  İSTASYONLARI
1. Slalom
Aday önce başlangıç çizgisinde bulunan fotoseli geçerek engelleri Şekil 1’de gösterildiği sırayla basketbol topu ile slalom yapar. Adayların bu hareket sırasında engellerin üzerinden atlamaları yasaktır. Slalom sırasında topun elden kaçırılması durumunda aday topu yakalayıp kaldığı engelden devam edebilir. Son engel geçildikten sonra aday topu kasanın içine bırakmakla yükümlüdür. Kural ihlali yapılan her engelin tekrar edilmesi gerekmektedir.
2. Öne takla
Basketbol topunu kasanın içine koyan aday cimnastik minderini düz hizalayarak öne takla atar. Öne takla dışında yapılan diğer takla ve atlama teknikleri kabul edilmez ve taklanın tekrarlanması gerekir.
3. Merdiven
Aday, yere serili bulunan merdivenin birinci karesinden başlayarak çift ayak sıçrama yapar ve son kareye (9. kare)  kadar çift ayak sıçrama yaparak devam eder. Hareketi yaparken her iki ayağın da eşzamanlı olarak her kare içerisinde yere temas etmesi gerekmektedir. Tek ayakla yapılan sıçramalar kabul edilmez ve hata yapılan kare tekrarlatılır.  
4. Futbol
Merdiven serisini bitiren adayın, futbol istasyonunda öncelikle topu önüne alacak şekilde hizalaması gerekmektedir. Yan ve arkadan alınıp sürülen seri geçersiz sayılır ve baştan başlatılır. Aday, yerde belirtilen alanda bulunan futbol topunu sürerek engelin etrafından dolaşır ve yine belirtilen alana topu sürüp getirerek topu kontrollü bir şekilde durdurur. Topu belirtilen alana kontrollü bir şekilde bırakan aday diğer istasyona geçer. Topun belirtilen alandan dışarı çıkması durumunda aday tekrar geri döner ve topu karenin içerine getirerek kontrollü bir şekilde bırakır. Kontrollü bir şekilde topu bırakmasına rağmen topun dışarı çıkması durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz.
5. Hentbol
Aday kutu içerisinde bulunan hentbol topunu alır ve işaretlenmiş alan içersinde topu 3 kez duvara fırlatıp yakalar. Top, yerden sektirerek ya da direkt olarak da atılabilir. Kural hatası ve ihlali durumlarında aday baştan (kaldığı sayıdan başlamak suretiyle) atış hareketine başlar. Atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan aday topu tekrar kutunun içine koymak zorundadır.
6. Engel Sıçrama
Hentbol istasyonundan gelen adayın engelin üzerinden (engel yüksekliği: Kadın:25cm – Erkek: 40cm) yan şekilde çift ayak sağa ve sola toplamda 4 kez başarılı bir şekilde sıçraması gerekmektedir. Tek ayakla yapılan sıçramalar kabul edilmez. Kural ihlali durumunda sıçrama kalınan sayıdan devam edilir.
7. Z Koşusu
Denge istasyonunu başarı ile tamamlayan adayın, Şekil 1’de oklarla gösterildiği sırayı takip ederek hunilere dokunarak ilerlemesi gerekmektedir. Hunilere dokunmadan ilerleyen aday Z koşusu başlangıç çizgisine geri dönüp baştan başlamak zorundadır. Z koşusu sırasında adaylar istediği koşu şeklini kullanabilir (öne, yana, çapraz vb.).

Bir yanıt yazın
You May Also Like