Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Sınavı 2015

Total
0
Shares

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Normal ve İkinci Öğrenim Programlarına başvuracak olan Adayların sınava katılabilmesi için 2015 YGS puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri veya Öğretmen Liselerinin Sporla ilgili alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2015 YGS puan türlerinin en az birinden 160 ve üzeri puan almaları gerekmektedir (liseler, meslek liseleri, öğretmen liselerinin ilgili alan/ kol/ bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini vermeleri gerekir). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Normal ve İkinci Öğrenim Programlarına başvuracak olan milli sporcuların YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Kılavuz Ön Duyuru

 

En Çok Beğenİ Alanlar