Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Video Analiz 2017

Bu yazı besyocuyuz.com’un 20.01.2016 tarihinde yayımlamış olduğu uygulamaya aittir. Özeti kullanmak isteyenler site linkini kopyalayıp paylaşabilir. Aksinin yapılması durumunda anayasanın (4630/1 – 4630/2 – 4630/3 md.) uyarınca  gerekli ceza-i müeyyide ile karşılaşılacaktır.
-Tüm Üniversiteler Hakkında Ayrıntılı Bilgiler (Parkur Ölçüleri, Kazananların Ortalama Puanı, Sınav Sistemleri)
-Güncel Haberler İçin Bildirim Sistemi (Sınav Kılavuzunun Açıklanması vs.)
-Sınav Takvimi (Yaklaşan Sınavların Tarihleri)
-Sınav Videoları ve Geçmiş Dönem Kılavuzları, Sonuçları
-E-dergi sekmesinde tüm üniversiteler hakkında aşağıdaki gibi tüm bilgiler
Uygulamamızı Google Play ve Apple Store’da “Besyocuyuz” yazarak ücretsiz indirebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=OfFozu33oDQ

Başvuru: 20-23 Haziran 2017
Sınav: 3-9 Temmuz 2017

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sınav İçeriğinin Özeti
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin özel yetenek sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama koordinasyon parkurudur ve ön elemedir. Öğretmenlik bölümü için ilk 69 erkek, 39 kadın aday, Antrenörlük bölümü için ilk 66 erkek, 36 kadın aday değerlendirmeye alınır. 2. Aşamada sportif özgeçmiş puanları da eklenir ve elde edilen puana göre adaylar yerleştirilir. YGS Baraj puanı öğretmenlik bölümü için 200, Antrenörlük bölümü için 160, milli ve spor lisesi çıkışlı adaylar için 150’dir. YGS’de ham puan olarak herhangi bir puan türünde bu puanı almış olan adaylar üniversiteye başvurularını yapabilir.

Sınavın Açıklaması
1-KOORDİNASYON PARKURU(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
Öğretmenlik bölümü için ilk 69 erkek, 39 kadın aday, Antrenörlük bölümü için ilk 66 erkek, 36 kadın aday değerlendirmeye alınır.
 Koordinasyon sınavında adaylara iki hak verilecektir.
 Her iki hakta elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınır.
 Değerlendirme dijital sistemle yapılır. Adayın teste başlaması ile sistem otomatik olarak çalışmaya başlar ve testin tamamlanmasıyla sistem otomatik olarak durur. Sistemin göstergesindeki zaman, adayın testi tamamlama süresi olarak kaydedilir.
 İstasyonlarda yapılan hatalar ilgili istasyondaki hakemin uyarısı doğrultusunda, hareketin doğrusu yapılıncaya kadar devam edecek ve zaman yarışmacının aleyhine işleyecektir.
 Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday diskalifiye edilecektir.
 Koordinasyon testi sınavında her aday kendi gurubuyla sınava girmek zorundadır.
 Sınav sırasında sınav ekipmanından kaynaklanabilecek bir hata olduğu takdirde adaya yeni bir hak tanınır.
 Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumludur
ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ PARKURU

1. İSTASYON (ÖNE TAKLA, YARIM BURGU VE GERİYE TAKLA): Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır ve uzunlamasına bulunan minderin üzerinde öne takla atar. Aday Öne takla hareketinden sonra 180 derecelik yarım dönüş ( Yarım burgu) ile devam edecektir. Aday yarım burgu hareketinden sonra geriye takla hareketini yapar. Geriye takla bitiminden sonra aday minder sonundaki huniler arasından geçmek zorundadır. Aday huni dışından geçişlerde geriye takla hareketini tekrarlar. Huniler düşürülürse düzelterek devam edilmelidir. Aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer.
2. İSTASYON (DİKME ETRAFINDAN 360 DERECE DÖNÜŞ): Aday standart bir dikme etrafında dikmeyi tutmadan dairesel bir dönüş gerçekleştirir (360 derece). Yapılan dönüş sırasında dikmenin düşürülmesi durumunda aday hakemin ikazı ile dikmeyi düzeltir ve dönüşü yaptıktan sonra bir sonraki istasyona devam eder.
3. İSTASYON ( DENGE ÜZERİNDE YÜRÜME): Aday denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde, düştüğü numaralı bölgeden devam eder.
4. İSTASYON ( SIÇRAMA PLATFORMU): Aday belirli bir yükseklikteki (kız/erkek) zile sıçrama yaparak dokunacaktır. Zile dokunan aday diğer istasyona geçecektir. Sıçrama yaparak zile dokunamayan aday ceza çizgisinin gerisine gelerek her iki ayağı çizgiyi geçtikten sonra diğer istasyona geçecektir.
5. İSTASYON ( LABİRENT MEKİK KOŞUSU): Aday 3 kulvardan oluşan parkuru koşar. Dönüşlerde dikmeleri tutamaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir. Kulvar atlayan ve dikmeleri tutan aday istasyonun başına döndürülür.
6. İSTASYON (SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ): Aday cimnastik kasalarında bulunan 4 adet renkli sağlık topunu teker teker karşı tarafta bulunan toplarla aynı renkteki kutulara aradaki engelden geçerek taşır.
7. İSTASYON (ALTTAN-ÜSTTEN ENGEL GEÇİŞİ): Aday parkura dikey belirli yükseklikteki engelin altından ve üstünden 2 şer defa olmak üzere geçiş gerçekleştirir ve parkura devam eder. Engelin düşürülmesi halinde engel düzeltilerek geçiş gerçekleştirilir.
8. İSTASYON (CİMNASTİK SIRASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAKLA SIÇRAMA): Numaralandırılmış cimnastik sırası önüne gelen aday 1 numaralı bölgeden başlamak şartıyla, verilen numaraları çift ayakla sıçrayarak takip eder. Sıçramanın tek ayakla yapılması, tek ayaküstüne düşülmesi, sıçrama sırasının üstüne basma ve el yardımı (dokunma-dayanma) durumları hata sayılıp hareket hatanın yapıldığı yerden başlatılacaktır. Bu istasyonu kurallara uygun olarak tamamlayan aday fotoseli koşarak ( Adayların Fotosel geçişi sırasında uçarak alttan geçme teşebbüsü olur ve fotosel durmaz ise aday dönüp fotoseli durdurmalıdır) geçer ve sınavı tamamlar
ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ PARKURU

1. İSTASYON (ÖNE TAKLA):Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır ve uzunlamasına bulunan minderin üzerinde iki kere öne takla atar. Aday öne takla hareketini gerçekleştirirken veya hareketin bitiminde minderin yan tarafındaki zemine basması durumunda hareketi tekrar etmesi gerekmektedir. Aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer.
2. İSTASYON (DENGE):Aday denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde, düştüğü numaralı bölgeden devam eder.
3. İSTASYON (SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ): Aday cimnastik kasalarında bulunan 4 adet renkli sağlık topunu teker teker karşı tarafta bulunan toplarla aynı renkteki kutulara aradaki engelden geçerek taşır.
4. İSTASYON (FUTBOL ATIŞ): Aday, kasa içinde bulunan futbol topları ile kalenin karşısında belirlenen noktadan, futbol kalesine atış yapar. Kasada 5 futbol topu bulunur, aday 1 başarılı atış yaptıktan sonra istasyonu tamamlamış sayılır ve bir sonraki istasyona geçer. Aday 5 toptan 1 başarılı atış yapamazsa topları toplamak şartıyla başarılı atış yapana kadar istasyon devam eder.
5. İSTASYON (BASKETBOL ATIŞ):Aday kasa içinde bulunan basketbol topları ile çizginin gerisine basmak koşulu ile basketbol potasına atış yapar. Kasada 5 top bulunur, aday 1 adet başarılı atış yaptıktan sonra istasyonu tamamlamış sayılır ve bir sonraki istasyona geçer. Aday 5 toptan 1 başarılı atış yapamazsa topları toplamak şartıyla başarılı atış yapana kadar istasyon devam eder.
6. İSTASYON (HENTBOL ATIŞ):Aday kasa içinde bulunan hentbol topları ile çizginin gerisine basmak koşulu ile belirli bölümleri kapatılmış hentbol kalesine, engel filesi üzerinden atış yapar. Kasada 5 hentbol topu bulunur, aday 1 başarılı atış yaptıktan sonra istasyonu tamamlamış sayılır ve bir sonraki istasyona geçer. Aday 5 toptan 1 başarılı atış yapamazsa topları toplamak şartıyla başarılı atış yapana kadar istasyon devam eder.
7. İSTASYON (VOLEYBOL PARMAK PAS):Aday kasa içinde bulunan voleybol topunu, çizginin gerisine basmak koşulu ile belirlenmiş alana art arda 3 adet parmak pas yapar. Aday 3 adet isabetli parmak pas yaptıktan sonra topu aldığı kasaya koyarak istasyonu tamamlamış sayılır ve bir sonraki istasyona geçer. Aday topu elinden kaçırması, çizgiye basması yada isabet ettirememesi durumda kasadan top alıp istasyona baştan başlayacaktır. Aday istasyonu tamamlamadan top kasadan dışarı çıkarsa topu kasaya bırakması gerekir.
8. İSTASYON (LABİRENT MEKİK KOŞUSU): Aday 3 kulvardan oluşan parkuru koşar. Dönüşlerde dikmeleri tutamaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir. Kulvar atlayan ve dikmeleri tutan aday istasyonun başına döndürülür. Bu istasyonu kurallara uygun olarak tamamlayan aday fotoseli koşarak ( Adayların Fotosel geçişi sırasında uçarak alttan geçme teşebbüsü olur ve fotosel durmaz ise aday dönüp fotoseli durdurmalıdır) geçer ve sınavı tamamlar.

NOT: Erkek aday sınav parkurunu 1,5 dakikada, bayan aday sınav parkurunu 2 dakikada tamamlayamaz ise hakemler tarafından diskalifiye edilir.

2-SPORTİF ÖZGEÇMİŞ

Ayrıntılı Özgeçmiş Tablosunu Görüntüle

Kontenjanlar

2016 Yılında Kazananların Ortalama Puanları ve Öğretmenlik Bölümünü Kazanan En Düşük YGS

Üniversite kazanan adaylar YGS OBP Özgeçmiş ve Parkur derecelerini açıklamamış yalnızca isimlerini açıklamıştır.

Sınav Sonucunu Görüntüle

Kimler Düşünebilir?
 YGS baraj puanını geçen özgeçmişi 20 üzeri olan parkuru çok iyi adaylar Van Y.Y. Üniversitesini kazanabilir. Ayrıca 2. aşamaya geçen adayların özgeçmiş puanları olmazsa adayların sportif özgeçmiş puanları olmadan da Van Y. Y. Üniversitesini kazanma şansları vardır.
Ben özgeçmişi olmayıp çok iyi parkuru olan YGS baraj puanını geçmiş adayların kazanacağını düşünüyorum.

Ayrıntılar İçin  Kılavuzu Görüntüle
Bir yanıt yazın
You May Also Like