Voleybol Antrenör Kursu duyurusu

14-23 Kasım 2014 tarihleri arasında Karabük ilinde Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılması planlanmaktadır. Bu kursa katılabilmek için 10 Kasım 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara ofisine bizzat veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar yapılan başvuruların 40 kişiden az olması halinde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir. Kursla ilgili koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Duyurur, başarılar dileriz.

BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURU KOŞULU

– En az lise mezunu olmak,

BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Sağlık raporu aslı (Sağlık Ocaklarından alınabilir),

3- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden altı aydan fazla ceza almadığına dair yazının aslı,

4- Cumhuriyet savcılığından iyi hal kağıdı aslı (e-devletten alınan sabıka kaydı geçerli değildir),

5- Öğrenim durumunu belirten mezuniyet belgesi fotokopisi,

6- İki adet son altı ay içinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf (erkek adaylar içinsakalsız ve kravatlı olacaktır),

7- TVF’nin TEB Kızılay şubesinde bulunan TR 2800 0320 0013 8000 0001 7836 IBAN numaralı hesaplarına kurs ücreti olarak BESYO mezunlarının 250 TL, lise mezunları ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların 300 TL yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı, (banka dekontuna antrenör kademesi, adı-soyadı ibareleri belirtilecektir)

8- Kursa katılmak istenildiğine dair dilekçe, (Tıklayınız)

9- Türk Kızılayı’ndan alınacak iki günlük “Temel İlk Yardım Eğitim Programı” sertifikası (detaylı bilgi için Bkz. www.ilkyardim.org.tr)

Aşağıda belirtilen belgeler ya da koşulları sağlayanlardan Türk Kızılayı’ndan alınacak iki günlük “Temel İlk Yardım Eğitim Programı Sertifikası” istenmeyecektir.

– Ehliyet belgesine sahip olanların ehliyet belgesi fotokopisi,

– Sağlık Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın onay verdiği kurumlardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,

– Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği kurslardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,

– Üniversitelerin spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olan ve transkriptlerinde “İlk Yardım” dersi aldıklarını belgeleyenler,

– Doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni olanların onaylı diploma fotokopisi,

Temel İlk Yardım Sertifikasının kısa sürede temininde güçlük çeken kursiyer adaylarının; sertifikasını kursun bitimini takip eden doksan gün içerisinde Federasyonumuza teslim etmesi koşulu ile kurs başvuruları kabul edilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT-1: Kurs programlarında yer alan uygulamalı derslere spor kıyafeti ile katılmak zorunludur.

 

ÖNEMLİ NOT-2: Daha önce açılan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademe antrenör kurslarında bütünlemeye kalan kursiyerler; 23 Kasım 2014 Pazar günü 09.00-12.30 saatleri arasında bütünleme sınavına katılabileceklerdir. Bütünleme sınavına katılacak kursiyerlerin, bütünleme sınavına girmek istedikleri ders/dersleri belirten dilekçeleriyle birlikte (Tıklayınız) TVF’nin TEB Kızılay şubesinde bulunan TR 2800 0320 0013 8000 0001 7836 IBAN numaralı hesaplarına  bütünleme sınavı için  (tüm dersler için) 20 TL yatırarak dekontlarını 19 Kasım 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TVF Ankara ofisine göndermeleri gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT-3: TVF Antrenör Eğitim Talimatının 17. maddesine göre kursiyerlerin kurs yöneticisi tarafından kabul edilen mazeretleri nedeni ile ya da raporlu olarak devamsızlık süresi toplam ders saatinin %10’unu (bir gün) aşamaz. Toplam ders saatinin %10’unu aşan devamsızlık hallerinde (raporlu olma hali dahil) kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 

ÖNEMLİ NOT-4: TVF Antrenör Eğitim Talimatının 24.1 maddesine göre BESYO mezunları 14-16 Kasım 2014 tarihleri arasındaki temel derslerden muaf tutulup, kursa 17 Kasım 2014 Pazartesi günü katılacaklardır.

 

ÖNEMLİ NOT-5: Diğer spor branşlarından alınan antrenörlük belgelerinden dolayı herhangi bir muafiyet uygulanmamaktadır.

Bir yanıt yazın
You May Also Like

Besyo Ösym Taban Puanları 2015-2016

  Beden Eğitimi bölümlerinin bir çoğu özel yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır. Özel yetenek sınavıyla Öğretmenlik bölümünü en düşük puanla kazananları görmek için  2015-2016 yılı tercihlerinin ardından ÖSYM tarafından yayınlanan Besyo bölümü taban…
Görüntüle