Yüksek Lisans Nedir, Nasıl Yapılır

Total
0
Shares

Günümüzde eğitimin önemi tartışılmaz. Artık sadece lisans mezunu olmak yetmiyor. Kimi eğitim hayatına devam etmek ve alanında uzmanlaşmak kimi de iş hayatında yükselmek için mutlaka yüksek lisans eğitimi almayı tercih ediyor. Üstelik talep oldukça fazla olduğu için özel üniversiteler çalışanlar için işten sonra gidebilecekleri, akşam saatlerine denk gelen pek çok yüksek lisans programı için seçenek sunuyorlar.

[divider]

Geçmişe baktığımızda yüksek lisans daha çok akademik kariyere giden yolda bir basamak olarak görülüyordu ve kariyerine akademik hayatta devam etmek isteyenlerin tercihi oluyordu. Oysa günümüzde çeşitlenen programlar her yaştan insanlar için cezbedici oluyor.

Yurtdışında yüksek lisans nasıl yapılır?

Siz de lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmak istiyor ve bu konuda nasıl yol alacağınızı bilmiyorsanız, işte sizin çin hazırladığımız yüksek lisans dosyamız…

Yüksek Lisans Nedir?

Yüksek Lisans, lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine  getirmek gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans; Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Adaylar aynı veya farklı anabilim dalındaki iki farklı programa aynı anda devam edemezler.

Yüksek lisans ne kazandırır?

• Alanınla ilgili olarak bir kez daha düşünme fırsatı sunar.
• Daha derinlemesine düşünmeyi sağlar.
• Eleştirel bakış ve yeni yöntemler geliştirme kapısı açar.
• İşe girişte avantaj sağlar.
• Bir unvan verir.
• İş arkadaşlarınız arasında konumunuzu yükseltir.
• Akademisyen olmak isteyenler için ilk adım olur.

Başvuru Koşulları:

1. Lisans diploması: Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleriYüksek Öğretim Kurulu‘nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir.

2. ALES puanı:  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Ancak ALES puanı üniversiteden üniversiteye göre değişmektedir. Bu yüzden başvurulacak üniversiteden mutlaka bilgi alınılmalıdır.

3. Yabancı Dil Sınavı: Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına tabi tutulur ya da yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilir.

4. Değerlendirme: Bir adayın “bilimsel başarı düzeyi” notu, başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, mülakat notunun %20’si ve Enstitüce yapılan yabancı dil sınavının %15 ‘inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 60 olması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans; Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Hazırlayan: Pınar Yıldız

En Çok Beğenİ Alanlar

İstanbul’da Besyosu Olan Üniversiteler

Güncel gelişmelerden anında bilgi sahibi olmak için @besyocuyuzcom instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. DOĞRU ÜNİVERSİTE SEÇMEK BESYO KAZANMADAKİ EN ÖNEMLİ ETKENDİR. BU SEBEPLE ÜST DÜZEY BİR MODÜL TASARLADIK. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ…
Devamı..