17-30 Ekim 2. Kademe Kickboks Antrenörlük Kursu -İzmir

Total
0
Shares
2. Kademe Antrenör Kursu – 17 – 30 Ekim 2016 – İZMİR

Federasyonumuzun 2016 yılı Faaliyet Programında yer alan 2. Kademe Antrenör Kursu 17-30 Ekim 2016 tarihleri arasında İZMİR’ de yapılacaktır.
Antrenör Kursu Kayıtları: 17 Ekim 2016 tarihinde,
Temel Eğitim Dersleri: 17 – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında,
Özel Eğitim Dersleri: 23 – 30 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Kademe Antrenör Kursuna katılacak adaylar Federasyonca belirleneceğinden dolayı, kursiyerler Başvuru Formunu doldurarak en geç 17 Ekim 2016 tarihine kadar Federasyonumuzun 0312 311 86 20 numaralı faksına veya info@kickboks.gov.tr adresine göndereceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Kursa katılma hakkını kazanan antrenör adaylarının isimleri federasyonumuzun www.kickboks.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
Kursiyerlerin kurs katılım ücretlerini aşağıda belirtilen Federasyon Posta Çeki Hesabına veya Garanti Bankası Hesabına “2. Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti” olarak 450.00 TL yatırarak, dekont ile diğer istenilen evrakları kurs görevlisine kayıt sırasında teslim edeceklerdir.
Kurs katılım ücretini yatırmayan veya dekontu kurs yetkilisine teslim etmeyenler, istenilen diğer belgeler tamam olsa dahi kursa alınmayacaktır.
NOT : Özel Eğitim Derslerinde Kursiyerlerin Kick Boks Antrenman Malzemelerini Yanlarında Getirmeleri Gerekmektedir.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Posta Çeki Hesabı: 6175344
Türkiye Kick Boks Federasyonu Garanti Bankası Hesabı:
Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi IBAN: TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32
Kurs Yöneticisi Şerif YILDIRIM 0533 4124609

2. KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDAN ARANACAK ŞARTLAR
1. En az lise veya dengi okul mezunu (Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz) ve en az 2.Dan derecesine sahip olmak,
2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
4. En az 20 yaşını doldurmuş olmak,
5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,
6. 2. Kademe Antrenör kursunakatılacak Antrenörlerin 2015 yılına ait Antrenör vizelerini yaptırmış olmak. 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1. Katılım Formu
2. Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
4. Kurs katılım ücreti dekontu,
5. Adli sicil belgesi,
6. Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),
7. 6 adet Fotoğraf
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. Milli sporcular için Millilik Belgesinin aslı,
10. Siyah Kuşak 2. Dan veya daha üst derece dan belge fotokopisi,
11.1.Kademe Antrenör belge fotokopisi, (1.kademede bekleme süresini tamamlayanlar katılabilirler)
12. Federasyon Kimlik kartı ve kimlik belgesi,
13. Kursa katılacak adaylar 6175344 nolu Posta Çeki veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi İBAN: TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 nolu hesaba 2.Kademe Antrenör Kursu katılım ücreti olarak 450.00-.TL. yatıracaklardır. NOT: Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcular I. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna doğrudan katılabilirler. Katılımcılar diğer şartlarla birlikte millilik belgesinin aslını ve en az 2. Dan Belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
En Çok Beğenİ Alanlar

İstanbul’da Besyosu Olan Üniversiteler

Güncel gelişmelerden anında bilgi sahibi olmak için @besyocuyuzcom instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. DOĞRU ÜNİVERSİTE SEÇMEK BESYO KAZANMADAKİ EN ÖNEMLİ ETKENDİR. BU SEBEPLE ÜST DÜZEY BİR MODÜL TASARLADIK. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ…
Devamı..