Balıkesir Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Sonuçları 2016

 

Balıkesir Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları aşağıdaki gibidir.

Öğretmenlik Erkek ~~

Öğretmenlik Kadın ~~

Antrenörlük 1. Öğretim Erkek ~~

Antrenörlük 1. Öğretim Kadın ~~

Antrenörlük 2. Öğretim Erkek ~~

Antrenörlük 2. Öğretim Kadın ~~

Spor Yöneticiliği 1. Öğretim Erkek ~~

Spor Yöneticiliği 1. Öğretim Kadın ~~

Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Erkek ~~

Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Kadın ~~

Erkek Yedek Liste ~~

Kadın Yedek Listes ~~

Tüm Sonuçlar .rar ~~

Öz Geçmiş Puanları Kadınlar ~~

Öz Geçmiş Puanları Erkekleri

KAYITLAR

1. Asil adayların kesin kayıtları, 15-19 Ağustos2016 tarihleri arasında yapılır. (Mesai gün ve saatleri içinde)

2. Belirtilen kesin kayıt tarihinde kaydını yaptırmayan ya da kaydını yaptırıp da kaydını aldıran adayların yerine yedek listeden “yedek liste kayıtları” yapılır. Bu kayıtlar için boş kontenjanlar 22-23 Ağustos 2016 tarihlerinde ilan edilir. Yedek liste kayıtları, 29 Ağustos 2016 ve 31 Ağustos 2016 tarihlerinde en yüksek puan alan adaylardan sırası ile kayıt yapılır. Asil ve yedek liste kayıtlarından sonra da boş kontenjanın oluşması durumunda, boş kontenjanlar 01 Eylül 2016 tarihinde ilan edilir ve 02 Eylül 2016 tarihinde en yüksek puan alan adayların sırası ile ek yerleştirme kayıtları yapılır. Kayıtlarla ilgili her türlü ilanlama (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler gibi) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nun ilan panosundan, Yüksekokul ve Üniversitenin WEB sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.

3. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlar için ilan edilen süre içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri’ne teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.

4. Süresi içinde her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1.      2016 YGS veya LYS Sonuç Belgesi (İnternetten alınan yazıcı çıktısı)

2.      Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adaylar ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

3.      Nüfus cüzdanının onaylı örneği (fotoğraflı noter tasdikli)(Nüfus cüzdanının aslı, fotokopisi ile birlikte getirildiği zaman Fakültemizde onay yaptırılabilir),

4.      1994 doğumlu ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5.      6 (altı) adet 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,

6.     Sağlık Raporu : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu(fotoğraflı) alınması gerekir

7.      Öğrenim harcı ilk taksiti (İkinci öğretim öğrencilerinden alınacaktır),* İkinci Öğretime kayıt yaptıracak öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen başvurarak öğrenci numaralarını alarak  öğrenim harçlarını yatıracaklardır.

8.      Milli sporcular için, millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Bir yanıt yazın
You May Also Like