Ege Üniversitesi Besyo 2016 Kapsamlı Özet

https://www.youtube.com/watch?v=9JvLxspKf4U&feature=youtu.be

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ

Ön Kayıt: 8 – 12 Ağustos 2016
Yetenek Sınavları: 22 – 28 Ağustos 2016

Sınav İçeriğinin Özeti
Ege Üniversitesinin her bölümü için ayrı sınav sistemi vardır. Öğretmenlik bölümünde adaylar 1 adet takım ve 1 adet bireysel branş seçerler, seçtikleri branşın sınavına girerler. 100 puan birinden 100 puan diğerinden olmak üzere 200 puan üzerinden değerlendirilirler. Antrenörlük bölümünde aday takım veya bireysel fark etmeksizin bir branş seçer sınavına girer ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Antrenörlük bölümünde ayrıca 100 puan üzerinden sportif özgeçmiş değerlendirmesi vardır. Adaylar toplamda 200 puan üzerinden değerlendirilir. Spor yöneticiliği bölümünde 1 adet bireysel, 1 adet takım branşı seçerler, seçtikleri branşın sınavına girerler. Takım branş sınavı 100 puan üzerinden, bireysel branş sınavı 100 puan üzerinden ve YGS değerlendirmesi 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar toplamda 300 puan üzerinden değerlendirilir. YGS baraj puanı 180’dir. Milli adaylar için 150’dir. YGS’de ham puan olarak herhangi bir puan türünde bu puanları alan adaylar üniversiteye başvurularını yapabilir.

Sınavın Açıklaması
1-BİREYSEL SPOR BRANŞI
Aday bu sınav için Atletizm, Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik,Tenis, Yelken ve Yüzme branşlarından bir tanesini seçmek zorundadır.
2-TAKIM SPOR BRANŞI
Aday bu sınav için Basketbol, Buz Hokeyi, Futbol, Hentbol ve Voleybol branşlarından bir tanesini seçmek zorundadır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bu bölümde aday Bireysel Spor Branşı ve Takım Spor Branşı seçer. Bireysel Spor Branşı ve Takım Spor Branşı sınavlarındaki dereceleri 100’er puan üzerinden değerlendirilir. Toplamda 200 puan üzerinden bir puan alınmış olur. 200 puan üzerinden 70 puanın altında alan adaylar değerlendirmeye alınmazlar ve elenirler.
Spor Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği 2. Öğretim
Bu bölümde aday bireysel Spor Branşı ve Takım Spor Branşı seçer. Aday eğer öğretmenlik bölümüne de başvurduysa seçtiği branşlar aynı olur. Spor yöneticiliği bölümünde aday Bireysel Spor Branşı, Takım Spor Branşı ve aşağıdaki tabloda gösterilen YGS puan cetvelinde verilen puanlara göre 100+100+100 toplamda 300 puan üzerinden değerlendirilir. Uygulama sınavlarında 200 puan üzerinden 70 puanın altında alan adaylar değerlendirmeye alınmazlar ve elenirler.
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
1

Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim
Antrenörlük bölümlerinde aday öğretmenlik veya yöneticilik bölümlerinden birisini seçtiyse orada seçmiş olduğu 2 uygulama sınavı branşından bir tanesini seçer ve orada aldığı puan üzerinden değerlendirilir. Sportif özgeçmiş puanı 100 üzerinden ve uygulama sınavı puanı 100 üzerinden toplamda 200 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puanlık uygulama sınavından 40 ve üzeri puan alan adaylar değerlendirilecek diğerleri elenecektir.
3-SPORTİF ÖZGEÇMİŞ
ARTİSTİK CİMNASTİK

1

ATLETİZM
1
1
1
1
1
1
1

BASKETBOL
1

BUZ HOKEYİ
1

FUTBOL
1

HENTBOL
1

RİTMİK CİMNASTİK
1

TENİS
1
1

VOLEYBOL
1

Kontenjanlar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
24 Erkek, 18 Bayan, 8 Milli ve 2 Yabancı
Spor Yöneticiliği
15 Erkek, 10 Bayan, 5 Milli ve 2 Yabancı
Spor Yöneticiliği 2. Öğretim
15 Erkek, 11 Bayan, 4 Milli ve 2 Yabancı
Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim
(Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
1

2015 Yılındaki Kazananların Analizi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 255, OBP puanı 335 ve topladığı puan 150’dir.
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 240, OBP puanı 345 ve topladığı puan 120’dir.
Spor Yöneticiliği Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 265, OBP puanı 350 ve uygulama sınavlarında topladığı puan 150’dir.
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 245, OBP puanı 365 ve uygulama sınavlarında topladığı puan 120’dir.
Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 260, OBP puanı 340 ve uygulama sınavlarında topladığı puan 140’tır.
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 245, OBP puanı 345 ve uygulama sınavlarında topladığı puan 115’tir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 225, OBP puanı 320 ve uygulama sınavında topladığı puan 75 ve sportif özgeçmiş puanı 40’tır.
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 195, OBP puanı 340 ve uygulama sınavında topladığı puan 70 ve sportif özgeçmiş puanı 30’dur.
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 215, OBP puanı 325, uygulama sınavında topladığı puan 75 ve sportif özgeçmiş puanı 30’dur.
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 190, OBP puanı 335 ve uygulama sınavında topladığı puan 60 ve sportif özgeçmiş puanı 25’tir.

Üniversiteyi Kimler Düşünebilir?
YGS puanı orta düzeyin biraz üstünde olan ve branşına güvenen herkes Ege Üniversitesini öğretmenlik bölümünü düşünebilir. Spor yöneticiliği bölümünde YGS diğer bölümlere göre çok daha fazla etkilidir. Antrenörlük bölümünde ise sportif özgeçmiş çok etkilidir.

Ayrıntılar İçin Kılavuzu Görüntüle

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like