Pedagojik Formasyon Alanlar 2. Öncelik Olabilir

Öğretmenlik bölümü dışında   pedagojik formasyon alanların 1. öncelik hakkında yararlanıp  öğretmen olarak atanmasına karşı açılmış olan dava 25 Kasım’a ertelendi . 25 Kasımda görülecek olan davada bir çok atama bekleyen öğretmenlik mezunu aday Pedagojik Formasyonluların 2. öncelik olması yönünde sonuçlanmasını bekliyor .

Davanın en büyük savunması olarak TTK’nın 80 nolu karar 14. maddesi gösteriliyor. 14. maddede ne yazıyor ;

“Madde 14 – (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.”

2. Öncelik Ne Demek ?

Formasyon ile mezun olanlar 1. öncelik olarak atanır . Sonradan formasyon alanlar ihtiyaç olması halinde yani “kayma” olarak tabir edilen olay gerçekleşince en yüksek KPSS puanı  alan formasyonlu  atanır . Örneğin Eğer bu yıl formasyonlular 2. öncelik olsaydı  1176 kontenjandan 1177’ye sarkması halinde 1177. kişi en yüksek puan alan formasyonlu kişi atanmış olacaktı .

Atanan Formasyolular Ne Olacak ?

Türkiye Anayasasında verilen hakkın geri alınamayacağı Anayasa güvencesi altına alınmıştır .Sadece hukuk dışı verilen hak geri alınabilir. Eğer mahkeme bu uygulamayı hukuk dışı bulursa atanan formasyonlu öğretmenlerin ne olacağı 25. Kasım’da netleşecektir . O maddeler şu şekildedir .

  • “Hukuka uygun işlemlere dayanarak lehine hak kazanmış olan kimselerin kazanımlarının korunması gerekmektedir. Bu sebeple hukuka uygun bir şekilde tesis edilmiş işlemlerin geri alınamayacağı ve hatta geri almanın imkansız olduğu,gerçek anlamda geri alma işleminin ancak hukuka aykırı işlemler hakkında söz konusu olabileceği kabul edilmektedir. Bu durumun dayanağı olarak; yönetsel işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi gösterilmektedir.
  • “Hukuka aykırı bireysel idari işlemler bakımından: İlgili idari işlemin hak yaratıcı olup olmadığına bakarak geri alınıp alınamayacağına karar vermek gerekecektir. Eğer ilgili idari işlem kişi lehine hak yaratıcı ise ancak hukuka aykırılığı gidermek sebebiyle ve dava açma süresi içerisinde geri alınabilecektir. Ancak dava açma süresi geçtikten sonra hak kazandırıcı bireysel hukuka aykırı işlemler geri alınamazlar, geçmişe dönük olarak hukuk düzeninden silinemezler.Bu durum idari istikrar ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak kabul edilmektedir.

Davanın takipçisi olup tüm detaylarını mahkeme sonucunu sizinle paylaşacağız . 

Bir yanıt yazın
You May Also Like