Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Sınavı 2020

Özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı KAEÜ-ÖYS; “Koordinasyon” parkurundan oluşmaktadır. Değerlendirmeye alınacak tüm adaylar (Engelli adaylar, hariç) koordinasyon parkuru sınavına katılmak zorundadır.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eşdeğer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için TYT puanından en az 150,000 puan almaları gerekmektedir.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir

KILAVUZ

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like