Mersin Üniversitesi Besyo Analiz 2016

Bu yazı besyocuyuz.com’un 20.01.2016 tarihinde yayımlamış olduğu uygulamaya aittir. Özeti kullanmak isteyenler site linkini kopyalayıp paylaşabilir. Aksinin yapılması durumunda anayasanın (4630/1 – 4630/2 – 4630/3 md.) uyarınca  gerekli ceza-i müeyyide ile karşılaşılacaktır.
-Tüm Üniversiteler Hakkında Ayrıntılı Bilgiler (Parkur Ölçüleri, Kazananların Ortalama Puanı, Sınav Sistemleri)
-Güncel Haberler İçin Bildirim Sistemi (Sınav Kılavuzunun Açıklanması vs.)
-Sınav Takvimi (Yaklaşan Sınavların Tarihleri)
-Sınav Videoları ve Geçmiş Dönem Kılavuzları, Sonuçları
-E-dergi sekmesinde tüm üniversiteler hakkında aşağıdaki gibi tüm bilgiler
Uygulamamızı Google Play ve Apple Store’da “Besyocuyuz” yazarak ücretsiz indirebilirsiniz.
1 DAKİKALIK VİDEO

https://youtu.be/9BuC-SzfCSw

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sınav İçeriğinin Özeti
Mersin Üniversitesi özel yetenek sınavı yalnızca koordinasyon parkurundan oluşmaktadır. Koordinasyon parkurunda öğretmenlik bölümü için ilk %50’ye, antrenörlük bölümü için ilk %60’a giremeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar. Branş kontenjanıyla öğrenci alan Mersin Üniversitesine branş kontenjanından başvuru yapabilmek için ilgili branşta 2 yıllık lisansa sahip olunmalıdır. YGS Baraj puanı 150’dir. YGS’de ham puan olarak herhangi bir puan türünde 150 alan adaylar sınava başvurularını yapabilir.

Sınavın Açıklaması
KOORDİNASYON PARKURU 

Koordinasyon parkuru derecelerine göre adaylar sıralanır, sınava giren ve puan alan adayların öğretmenlik bölümünde %50’si , antrenörlük bölümünde %60’ı değerlendirmeye alınır. Öğretmenlik bölümünde Belirlenen spor branşları kontenjanında, diğer spor branşları kontenjanında ve lisanssızlar kontenjanında başvuran adayların ikinci aşamada (yerleştirme) değerlendirilebilmesi için genel sıralamada ilk % 25’e girmeleri gerekir.

1. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Bu testte karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki iki farklı renkteki ve her bir kasada 2 adet olmak üzere toplam dört (4) adet sağlık topunun yerleri değiştirilir. Yani bir kasadaki aynı renkteki sağlık topları diğer kasaya taşınır. Aday sağlık topu taşıma işlemine istediği taraftan başlayabilir. İki kasa arasında 10 metre mesafe vardır ve her bir kasanın içinde 2’şer sağlık topu bulunur. Hatalar: Sağlık toplarının kasaya bırakılıp alınması sırasında top kasanın dışına kaçarsa mutlaka getirilip kasanın içerisine konulması gerekir. Aday, aynı renkteki sağlık toplarını aynı kasaya taşıyana kadar uyarılır. Bu istasyonu doğru şekilde tamamlayamayan aday diğer istasyona geçemez. Uyarılara rağmen bu istasyonu tamamlamadan geçen adaylar sınavdan diskalifiye edilir.
2. İstasyon (Hentbol): Aday kasa içerisinde duran toplardan birini alır ve çizginin üzerinde, bir ayağı çizgide belirli bölümleri file ile kapatılmış hentbol kalesine dayanma adımlı temel atış (yüksek) yapar. Sonra kasadan ikinci topu alarak kaleye dayanma adımlı temel atış yapar. İlk iki top sağ el ile son iki top sol el ile kaleye atılacaktır. Sağ el ile 2 ve sol el ile 2 atış yapılmadığı durumunda aday kasadan yeni bir top alarak hareket serisini doğru el ile tamamlayacaktır. İsabet ettiremediği her şut için 3 (üç) sn ceza alır. Toplam isabetsiz dört şutta 12 sn ceza alacaktır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşürülür.
3. İstasyon (Basketbol): Aday serbest atış çizgisinden kasadaki 4 basketbol topunu kullanarak toplam 4 serbest veya sıçrayarak atış yapacaktır. Aday her başarısız atıştan sonra kullanılan topu, top arabasına koymak koşulu ile toplam 4 topu kullanmak zorundadır. Aday başarılı atışlarında kullandığı topu, top arabasına koymak zorunda değildir. Adayın isabet sağlayamadığı her atış için 3 (üç) saniye koordinasyon testi süresine eklenir. Aday 4 atıştan hiçbirini isabet ettiremediğinde 12, bir tanesini isabet ettirdiğinde 9 saniye ceza alacaktır. İkisini isabet ettiremediğinde 6 (altı) ve 1’ini isabet ettiremediğinde 3 (üç) saniye ceza alır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür. Aday bir tane başarılı smaç veya 1 tane başarılı 3’lük atış yaptığında diğer atışları kullanmaz ve koordinasyon süresinden 5 saniye düşürülür.
4. İstasyon (360 Burgu): Aday 60 cm çapındaki dairenin içinde yukarı dikey sıçrayarak 360˚ derece burgu yapar, çift ayak koşu yönüne bakacak şekilde zeminde sarı ve mavi renge boyanmış yarım dairelere ayak tabanları temas edecek şekilde yere basar ve beşinci istasyona geçer. Hatalar: Yukarı sıçrayarak burgu yapan adayın ayakları burgu başlangıcında veya bitişinde koşu yönünde sağ ayağı mavi alana ve sol ayağı sarı alana basmamış ise (270 dereceden az dönmüş ise) hareket tekrar ettirilir. Hareketi belirtilen şekilde ikinci defa 270 derecen az dönerek yapan aday sağ ayağı mavi alana ve sol ayağı sarı alana basmamış ise, test süresine 3 saniye hata puanı eklenir. Aday 360 derecelik burguya sağdan veya soldan başlayabilir.
5.İstasyon (Topu Duvardaki Hedefe Atış ve tek-Çift El Yakalama Testi): Burgu testini takiben aday, duvardan 5 m uzakta durarak yerden 1 m yükseklikte sepetten aldığı tenis topuyla sağ veya sol eli ile duvardaki 100 cm çapında daire şeklindeki hedefe 4 atış yapar ve duvardan sekerek gelen topu çift veya tek eli ile yakalar. Aday yakalayamadığı her topu alıp tekrar sepetin içine koyar. Topun hedefe çarpmaması veya duvardan gelen topun yere değmesi hata olarak kabul edilir. Adayın duvardaki hedefe tek el ile atıp iki veya tek eli ile tutamadığı her top için 3 (üç) saniye koordinasyon testi süresine eklenir. Aday 4 atıştan hiçbirinde başarı sağlayamadığında 12, bir tanesinde başarılı olduğunda 9 saniye cezaalacaktır. İkisini isabet ettiremediğinde 6 (altı) ve 1’ini isabet ettiremediğinde 3 (üç) saniye ceza alır. Tüm isabetli atışlardan sonra top iki elle tutulup top sepetine konduğunda adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür.
6.İstasyon (Futbol): Duvara atış ve topu yakalama testini takiben aday, belirli bölümleri file ile kapatılmış kale önünde duran toplar ile 4 (dört) şut atar. İlk iki topa sağ ayak ile son iki topa sol ayak ile vuruş yapılacaktır. Sağ ayak ile 2 ve sol ayak ile 2 vuruş yapılmadığı durumda aday kasadan yeni bir top alarak hareket serisini doğru ayak ile tamamlayacaktır. İsabet ettiremediği her şut için 3 (üç) saniye ceza alır. Toplam isabetsiz dört şutta 12 sn ceza alacaktır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür.
7.İstasyon (Atlama Masasının Üzerinden Geçme): Futbol vuruş testini tamamlayan aday, 95 cm yüksekliğindeki atlama beygiri veya atlama masası üzerinden engele bir ya da iki elini, bir ya da iki ayağını koyarak dilediği şekilde geçer. Ancak bu geçiş sırasında aday, engelin her iki tarafında bulunan dikmeleri devirecek olursa, dikmeyi eski konumuna getirip, engeli yeniden geçmek zorundadır. Engelin üzerinden atletizmdeki engel geçişi, yunus takla, salto vb. gibi hareketlerle geçilemez. Aday, birinci denemede hareketi yapma girişiminde bulunup başarılı olamadığında 3 (üç) saniye ceza alır. Atlama girişiminde bulunmayanlar diskalifiye edilir. İkinci denemede hareketi yapma girişiminde bulunup başarılı olamayanlara ceza puanı verilmez ve aday “minderde öne takla” istasyonuna geçer.
8.İstasyon (Minderde Öne Takla): Engel üzerinden geçen aday 5 cm yüksekliğindeki bir cimnastik minderinin üzerinde öne takla atar. Öne takla formu dışındaki bir başka takla formu ile hareket yaptığında aday 3 (üç) saniye ceza alır. İkinci deneme hareketi yapma girişiminde bulunup başarılı olamayanlara ceza puanı verilmez ve aday bir sonraki istasyona geçer

Kontenjanlar

2016 Yılında Kazananların Ortalama Puanları ve Öğretmenlik Bölümünü Kazanan En Düşük YGS
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 265, OBP puanı 345 ve ortalama parkur derecesi 90sn’dir.
En düşük YGS Puanıyla asilden kazanan erkek adayın YGS puanı 174, OBP puanı 303, parkur derecesi 76sn ve branşı Badminton’dur.

Kazanan kadın adayların ortalama YGS puanı 250, OBP puanı 355 ve ortalama parkur derecesi 115sn’dir.
En düşük YGS Puanıyla asilden kazanan kadın adayın YGS puanı 182, OBP puanı 326, parkur derecesi 81sn ve branşı Futbol’dur.

Sınav Sonucunu Görüntüle

Kimler Düşünebilir?
YGS Puanı düşük olup 2 yıllık lisansa sahip parkuru iyi olan adaylar düşünebilir. Erkek adaylarda 180-190 YGS Puanıyla iyi parkur derecesiyle öğretmenlik bölümünü kazanmak mümkün ancak lisansı olmayan erkek adaylar 300 civarı YGS ile Mersin Üniversitesini kazanmıştır. Kadın adaylar için bu geçerli değildir. İyi derece yapan lisanslı ya da lisanssız düşük YGS li adaylar öğretmenlik bölümünü kazanmıştır. Antrenörlük bölümünü düşük YGS li parkuru iyi olan adaylar düşünebilir.

Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like