Adıyaman Üniversitesi Besyo Sınavı Duyurusu 2016

Total
0
Shares

Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine 2016-2017 eğitim öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KONTENJANLAR AÇIKLAMA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 yıl 60 30 Erkek, 20 Kız,

10 Milli Kontenjan

Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 40 20 Erkek, 15 Kız, 5 Milli Kontenjan

 

Başvuru Tarihi ve Yeri

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 19-Temmuz- 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası http://uygulama.adiyaman.edu.tr/besyo/üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

 

Önkayıt Şartları

            2.2.1. Başvuru Koşulları

 1. C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin tarihlerde mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder)
 3. 2016 YGS sınavında puan türlerinden herhangi birinden (YGS1, YGS2, YGS3, YGS4, YGS5, YGS6) en az 150.00 puan almış olmak.
 4. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
 5. Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)
 6. 2016 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler.
 7. 2015 ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2015 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

 

İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu (Web Üzerinden on-line başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu)
 2. Lise Diploması ya da Fotokopisi (mezun olunan okul müdürlüğü veya noter tarafından onaylı)
 3. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 5. 2016 Yılına ait YGS Sonuç Belgesi Fotokopisi
 6. Spor alan/kod mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olunan okul müdürlüğü tarafından onaylı)
 7. Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı
 8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Belge ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır, Sporcu özgeçmiş puan tablosu web sayfamızdan “Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir)

ÖNEMLİ NOT: Önkayıt için istenen belgeler yukarıdaki sıralamaya göre mavi kapaklı dosya içerisinde Besyo evrak kabul bölümüne şahsen teslim edilecektir. Başvurular şahsen olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Önemli Tarihler

 

İnternet Üzerinden Başvuru 19 Temmuz-26 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar
Evrak Teslimi Son Gün

(BESYO Kayıt Bürosu)

29 Temmuz 2016 Pazartesi saat 17:00’ye kadar.
Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 31 Temmuz 2016 (Spor özgeçmiş beyanı olan ya da olmayan adayların özel yetenek ham puanlarının (ÖYP) Açıklanması)
İtirazların Değerlendirilmesi 01 Ağustos 2016 Cuma saat 17:00’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu toplanarak itirazları karara bağlar, adaylara bildirir.
Sonuçların İlanı 03 Ağustos 2016 Pazartesi Günü Adayların Yerleştirme puanlarına göre (YP) asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.
En Çok Beğenİ Alanlar