Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Sınavı 2016

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Sınavı Açıklandı.

Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim), Rekreasyon Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim), programlarının için ortak sınav yapılacaktır.

2016-YGS’ ye girmiş ve 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olması gereklidir.

Adayın özel yetenek seviyesinin belirlenmesi için; adaylar, seçtiği ve sınavına girdiği 1. aşama (branş) sınavındaki spor dalından elde ettiği derecelerine göre sıralanırlar. En iyi derece 100 (yüz) puan olmak üzere diğer dereceler sınava girdiği spor dalı içinde yüzdelik puanlara çevrilir. Fakat en iyi zaman ile ikinci zaman arasında 20%’ den fazla fark olursa, en iyi ikinci zaman tam puan olarak kabul edilir ve sıralama buna göre yapılır

15 Haziran- 15 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların online kayıt esnasında sadece biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. (Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar 13-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde yapılacaktır). Online kayıt 14 esnasında adayların her hangi bir aksaklık yaşamaları halinde 0442 231 22 47 no.lu telefonu aramaları gerekmektedir.

Evrak teslim ve kayıt onayı ise; 13-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt onayına adayın kendisi veya noterden resmi vekâlet verdiği kişi gelmek zorundadır. Gelmeyen adayların Online kayıtları geçersiz sayılacaktır.

Kılavuz

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like