Karabük Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019

https://youtu.be/VQoqHgD6PL8

BAŞVURU KOŞULLARI Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 2019 yılında YKS’ye girmiş olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en az 180,000 Puan almış olmak.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuracak adaylardan, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlar ve milli sporcular için; 2019 – YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 150,000 puan almak.
4. 2019 yılında YKS’ye girmiş olmak ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 2019 YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 160,000 puan almak.
5. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adaylardan, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlar ve milli sporcular için; 2019 – YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 150,000 puan almak.
6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak (engelli kontenjanından başvuracak adaylar hariç).
7. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile durumlarını belgelemek ve TYT’ den en az 100 puan almış olmak kaydıyla Yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. Başvurunun kabul edilebilmesi için Yüksekokulumuzun ilgili bölümlerinde eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemeleri gerekmektedir. Yüksekokulumuzda engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engel durumları kılavuzun ilgili bölümünde tanımlanmıştır.Kılavuzu Görüntüle

Bir yanıt yazın
You May Also Like