Oryantiring Aday Hakem Kursu

14/15 OCAK 2017 ve 21/22 OCAK 2017 tarihlerinde aşağıda yazılı illerde Aday Hakem Kursu açılacaktır.

Aşağıdaki iller haricinde kurs talebinde bulunmak isteyen iller Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyondan Hakem kursu talebinde bulunabileceklerdir. Kurs talep eden iller en az 20 imzalı dilekçeyi yazı ekinde göndereceklerdir.

Aşağıdaki tarihlerde istendiği takdirde değişiklik yapılabilir.

 

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından gün almış olmak, 45 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup beraberinizde getiriniz

c. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,

e. Savcılık iyi hal kâğıdı,

f. Diploma sureti

g. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu  HALK BANKASI Anıt Şubesi

TR64 0001  2009 4110 0005 0000 63 IBAN nolu hesabına (Kurs ücret:180,00 TL+Kart Ücreti : 20,00 TL) Toplam : 200,00TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

2017 YILI KURS TALEBİNDE BULUNAN İLLER

adssssz

Bir yanıt yazın
You May Also Like