Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo 2016 Kapsamlı Özet

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Online başvuru : 01-29 Temmuz 2016
Sınav parkuru tanıtım kursu: 18 Temmuz –31 Temmuz 2016
Özel yetenek sınav tarihi : 1-6 ağustos 2016

Sınav İçeriğinin Özeti
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi farklı bir sistemde sınav yapmaktadır. Yalnızca sportif özgeçmişine göre ve koordinasyon parkuruna göre olmak üzere 2 şekilde öğrenci alacaktır. Koordinasyon sınavına girecek adaylar özgeçmiş değerlendirmesine alınmayacaktır. Aynı şekilde sadece özgeçmişle başvuran adaylarda koordinasyon parkuruna alınmayacaktır. Koordinasyon parkurunda eleme vardır ve kontenjanın 2 katı kadar aday değerlendirmeye alınır.(25 x 2 = 50 erkek + 11 x 2 = 22 kadın)
YGS baraj puanı 200’dür. Spor lisesi çıkışlılar ve olimpik olmayan branşlarda milli olan adaylar için 180’dir. YGS’de herhangi bir puan türünde bu puanları almak yeterlidir.

Sınavın Açıklaması (Görsel Üniversite Kılavuzundan Alıntıdır.)
1-KOORDİNASYON PARKURU
Yalnızca koordinasyon parkuruyla sınava girecek olan adaylar herhangi bir özgeçmiş değerlendirmesine alınmazlar. Koordinasyon parkuru derecelerine göre baştan sonra sıralanan adayların kontenjanın 2 katı kadarı değerlendirmeye alınır. (25 x 2 = 50 erkek + 11 x 2 = 22 kadın)
1
1. İstasyon: Aday hentbol topunu file üzerinden karşı tarafa geçirerek öne düz takla atar ve file üzerinden atılan top öne düz takla sonrası tutulup yan tarafta bulunan kasa içerisine konulur.
2. İstasyon: Aday basketbol potasına yerleştirilmiş zile belirlenen alan içerisinden dikey sıçrama yaparak el ile temas etmeye çalışır. Sıçramadan sonra aday belirlenen alan içerisine düşmek zorundadır. Belirlenen alana düşemeyen aday istasyonu tekrar eder. Zile temas edemeyen aday 3. İstasyona geçer, temas eden aday ise 3. İstasyonu pas geçerek 4.istasyona devam eder.
3. İstasyon: Kasa içerisinde bulunan 1 adet sağlık topu alınarak diğer kasanın içerisine taşınır. Topun kasa dışına bırakılması veya topun kasanın dışına çıkması durumunda istasyon tekrar edilir.
4. İstasyon: Kasa içerisinde bulunan voleybol topu havaya atılarak 3 m uzaklıktaki karşı duvarla 3 defa manşet pas yapılır, dönen top havada tutularak kasa içerisine konulur (Manşet pas esnasında adayların ayakları belirtilen çizgiyi geçmemeli, elleri yere temas etmemelidir. Topun istasyonun herhangi bir aşamasında yere düşmesi durumunda istasyonun başına dönülür).
5. İstasyon: Aday arka arkaya yerleştirilmiş yükseklikleri farklı 4 adet engelin öncelikle altından daha sonra üstünden, sonra tekrar altından ve son olarak üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Uygulamada herhangi bir çıtayı düşüren ya da engellerden en az birini pas geçen aday tekrar başa döner.
6. İstasyon: Denge aleti üzerinde belirlenen alandan düşmeden bitiş noktasına ulaşılır. Aday belirlenen alanının dışından denge aletine çıkar ya da iner ise istasyon tekrarlanır.
7. İstasyon: a) Futbol topu ile belirtilen slalom çubukları arasından top sürme yapılır. Top sürme bitiminde aday en az 6 m mesafeden (bu mesafe parkurda işaretlenir) kaleye bir isabet şartı ile şut atar (Slalom bitirilip şut atılana kadar aday topa elle temas edemez. Ancak ilk şutun gol olmaması durumunda aday aynı ya da yedek top ile atışını tekrar gerçekleştirebilir (Kaleye bir isabet sağlanana kadar atışa devam edilir. Slalom sırasında aday hangi engel arasında hata yaparsa hata yapılan yerden tekrar slaloma devam edilir, slalomun başına dönülmez). 23 b) Hentbol topu alınarak slalom yapmadan en az iki kere topu yere vurmak şartıyla hedef atış çizgisini geçmeden kaleye bir atış yapılır. Ancak ilk şutun gol olmaması durumunda aday aynı yada yedek top ile atışını gerçekleştirir. Kaleye bir isabet sağlanana kadar atışlara devam edilir. c) Basketbol topu alınır ve topla parkurda belirtilen slalom çubukları arasından top sürme yaptıktan sonra istediği şekilde (ters, düz, önden turnike, smach, şut vb.) bir isabet şartı ile potaya atış yapılır (Slalom esnasında top sürme basketbol oyun kurallarına uygun bir şekilde olmalıdır. Slalom sırasında aday herhangi bir engel arasında hata yaparsa hata yapılan yerden tekrar slaloma devam edilir, slalomun başına dönülmez. Topun potaya girmemesi durumunda basketbol potasına bir isabet sağlanana kadar atışa devam edilir).
8. İstasyon: Aday bu istasyonda artarda dizili 4 engelin her birinin üzerinden ÇİFT AYAKLA sıçrar. Tek ayakla veya kural dışı (sağ-sol ayakla ikileme yaparak, engele takılıp düşerek) sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder (Engel yükseklikleri kadınlarda: 40-50-60-70 cm; erkeklerde ise 50-60-70-80 cm yüksekliğindedir).
9. İstasyon: Sıçrama istasyonu bittikten sonra aday 2 metre mesafe aralıklarla konmuş 4 adet kırmızı işaretçilerden her birine düz koşu ile ve her birinden ilk işaretçiye geri geri koşarak gelmek kaydıyla istasyonu tamamlar (1 den 2. çizgiye düz koşu, 2. çizgiden 1. çizgiye geri geri, 1. çizgiden 3. çizgiye düz koşu, 3. çizgiden 1. çizgiye geri geri, 1. çizgiden 4. çizgiye düz koşu, 4. çizgiden 1. çizgiye geri geri olmak kaydıyla istasyon tamamlanır). Aday belirlenen çizgiye temas etmez ise, kaldığı yerden istasyonu tekrar eder. Son olarak aday düz koşuyla fotoselden geçerek parkuru tamamlar
Koordinasyon Parkuruyla Alınacak Öğrenci Sayısı
1
2-SPORTİF ÖZGEÇMİŞ
Yalnızca sportif özgeçmişle başvuran adaylar koordinasyon parkuru sınavına girmezler.
1
1
1
*Spor özgeçmişiyle başvuracak adaylar, son 5 yıl içerisindeki belgeleri göz önünde bulundurulur.
*Adaylar başvuru sırasında “Sporcu Özgeçmiş Puan Kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm sorumluluk adayın kendisine aittir. Adayların belgeleri eksik olduğu durumlarda sonradan eksik belgeler üzerinden hak iddia edemezler.
*İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü yada illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
*Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. *Sahte evrak ile beyanda bulunduğu takdirde öğrenci 4. Sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.
Yalnızca Özgeçmişle Alınacak Öğrenci Sayısı
1

Kontenjanlar
Koordinasyon Parkuruyla 25 Erkek, 15 Kadın
Sportif Özgeçmişle 7 Erkek, 6 Kadın
Milli 5 Erkek, 3 Kadın
Yabancı 3 Erkek,2 Kadın

2015 Yılındaki Kazananların Analizi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Kazanan erkek adayların ortalama YGS puanı 250 ve OBP puanı 340’tır.
Kazanan bayan adayların ortalama YGS puanı 230 ve OBP puanı 360’tır.

Üniversiteyi Kimler Düşünebilir?
Özgeçmişine güvenen adaylar ve YGS’si düşük olmasına rağmen parkuruna güvenen adaylar başvurularını yapabilir. Koordinasyon parkuruyla alınacak öğrencilerde kontenjanın 2 katı kadar aday değerlendirmeye alınacak dolayısıyla YGS barajını kıl payı geçen aday bile çok iyi derece yapıp öğretmenliği kazanabilir.

Ayrıntılar İçin Kılavuzu Görüntüle
Bir yanıt yazın
You May Also Like